Tagged: Geloofsgemeenskap

image_pdfimage_print

Die karakter van die geloofsgemeenskap

God’s wrath is his righteousness reacting against unrighteousness. —J.I. Packer

Die karakter van die geloofsgemeenskap

Elke gelowige moet telkens sy storie deur die lens van God se storie oorweeg. Net so noodsaaklik moet elke gelowige sy storie verbind aan dié van die ander gelowiges wat saam met hom in die plaaslike gemeente is. Jesus se storie sluit in die skepping van ‘n geloofsgemeenskap saamgebind deur hulle geloof en die Heilige Gees.

Paulus beklemtoon dit in elke hoofstuk van die Filippense-brief. Omdat julle van die eerste dag tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie (1:5); Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing (2:1) ens.

Moet ek deel wees van die geloofsgemeenskap?

To achieve great things, two things are needed: a plan and not quite enough time – Leonard Bernstein

Moet ek deel wees van die geloofsgemeenskap?

Afgesien van die Bybelse redes is daar ook praktiese redes om deel van die geloofsgemeenskap te wees. Hier is ‘n paar:

  • Om jouself aan die geloofsgemeenskap toe te wy, is ‘n kragtige stelling in ‘n kultuur van lae toewyding. Sekere rolbalklubs verwag meer van hulle lede as die kerk.

Die geloofsgemeenskap is onontbeerlik

For many people, science invites awe and religion invites insight. When awe and insight engage, science-and-religion happens – Ron Cole-Turner

 

Die geloofsgemeenskap is onontbeerlik

In sy kommentaar oor Psalm 16 skryf Calvyn onder andere  dat daar geen offer is wat vir God meer aanvaarbaar is as wanneer ons ons in opregtheid en met oorgawe verbind aan ‘n gemeenskap van gelowiges nie.

Jesus se gemeenskap

Tact is the ability to describe others as they see themselves. -Abraham Lincoln,

Jesus se gemeenskap

Hoe lyk ‘n gemeenskap wat op Jesus en sy werk sentreer – in die praktyk?  In Romeine 1 – 11 bespreek Paulus die volheid en heerlikheid van die evangelie. In Hoofstuk 12 beweeg hy na ons reaksie in die lig van die evangelie. In die laaste deel van die hoofstuk kry ons praktiese riglyne wat ons help in ons najaag van ‘n gemeenskap wat op die evangelie sentreer.

image_pdfimage_print