Tagged: Sonde

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Sondeval

Die Groot Geloofswoordeboek: Sondeval

Sondeval

In die geskiedenis van die teologie is baie gemaak van die son­deval. Dit hou verband met die groot rol wat die eerste paar hoofstukke van Genesis in die algemeen in die teologie en in gewone Christene se denke speel. Veral uit Genesis 3 word vrees­lik baie afgelei oor die sonde. Dit word die “sondeval” ge­noem met die betekenis dat Adam en Eva se sonde nie van verby­gaande aard was nie, maar hulleself en die hele mensdom saam met hulle skuldig gemaak het voor God. (*Erfsonde) Die hele Ou Testament en Nuwe Testament word dan in die lig van hierdie sondeval verstaan.

Die Groot Geloofswoordeboek: Sonde en genade

Die Groot Geloofswoordeboek: Sonde en genade

Sonde en genade Skepping-sondeval-verlossing Wet en evangelie Koninkryk Verbond

Verskillende groepe het elk hul eie kernbegrippe (sleutels) waar­mee hulle die Bybel probeer “oopsluit”.

Ons het hier vyf sulke sleutelbegrippe of grondmotiewe. Dis veral die *Evangelicals (“Evangeliese Christene” gee nie die teg­nie­se term goed weer nie, maar word dikwels daarvoor ge­bruik) wat “sonde en genade” gebruik terwyl die Gereformeerdes die By­bel probeer oopsluit met die sleutel “skepping-sondeval-ver­los­sing”.

Is karate sonde?

Is karate sonde? – Kobus Kok

Pieter vra:

Goeie Dag Wat is die kerk se standpunt teenoor Karate? Is dit verkeerd van kinders om dit te doen, gegee karate is nie alles in hulle lewe nie, en doen nog ander sport. Doen die kind sonde soos dit wel in baie kerk mense oë gesien word.

image_pdfimage_print