Terug na die Ou Testament: Allerlei (5)

image_pdfimage_print

Terug na die Ou Testament: Allerlei (5) – Adrio König

6.5 Drome

In die Bybel is daar dikwels sprake van drome. En drome word as ‘t ware van alle kante bekyk.

 

 • In ‘n paar boeke is daar dikwels sprake van drome (Genesis, Daniél, Matteus 1 en 2), maar in die res van die Bybel baie selde of selfs glad nie.
 • Skynbaar word die meeste drome deur ‘n mens se daaglikse besigwees veroorsaak, en het nie veel waarde nie (Pred 5:2,6).
 • Daar is selfs uitsprake wat beteken dat drome nie betroubaar is nie, en nie werklik waarde het nie (Jes 29:7-9, Job 20:8). Dit is vandag ‘n algemeen aanvaarde oortuiging, ook deur mense wat wetenskaplik na die verskynsel van drome kyk.
 • Die Bybel is dus negatief oor drome (Deut 13:1-5; Ps 73:20; Jer 23:27; 29:8; Sag 10:2), maar ook positief (Job 33:15; Dan 1:17).
 • Daar is sprake van goeie drome (Gen 40:9ev; 1 Kon 3:5; Matt 1:20; 2:13, 19) en ook van slegte drome (Gen 40:16ev; Jud :8).
 • Die Here kan wonderlike dinge deur drome vir mense sê (Gen 31:10ev; 1 Kon 3:5ev), maar ook vreeslike dinge (Gen 40:16ev).
 • Drome kan op die regte manier gebruik word (Matt 1:20ev; 2:13ev; 2:19ev), maar ook op baie verkeerde maniere (Deut 13:1-5; Jer 23:25ev; 28:8ev).
 • Daar is sprake daarvan dat God deur drome en visioene met profete kan praat (Num 12:6), maar daar is ook ernstige waarskuwings teen profete wat valslik daarop aanspraak maak dat God deur drome met hulle gepraat het (Jer 23:25ev; 29:8). 

 

Die uitleg van drome  Drie dinge is baie belangrik:

 • Daar is geen geval in die Bybel waar die Here deur ‘n reeks opeenvolgende drome met iemand praat nie. Dis altyd enkeldrome. 
 • Verder is die reël dat gelowiges se drome altyd dadelik duidelik is. Hulle het nie hulp of inligting nodig om die droom te verstaan nie.
 • Dis wanneer die Here met ‘n heiden/ongelowige in ‘n droom praat, dat die persoon nie die droom verstaan nie (Gen 40,41; Dan 2,4). Dan word dit deur ‘n gelowige uitgelê.
 • Voorbeelde van gelowiges se drome wat dadelik duidelik is: Jakob (Gen 31), Salomo (1 Kon 3), Josef (Mat 1:20ev; 2:19ev).
 • Voorbeelde van heidene/ongelowiges wie se drome nie duidelik is nie, en dan uitgelê moet word: Die skinker en die bakker (Gen 40), die farao (Gen 41), Nebukadneser (Dan 2).
 • Na albei kante is daar een uitsondering: Daniël se droom wat deur ‘n omstander uitgelê word (Dan 7), en die ongelowige Midianiet wat vir sy maat sy droom uitlê (Rigt 7:13ev).
 • Dit is opvallend dat Daniël, wat self die gawe gehad het om drome uit te lê (Dan 1:17), nie sy eie droom verstaan nie.  Dit is ook interessant dat hyself nie in hierdie geval van ‘n “droom” praat nie, maar van ‘n “visioen” (Dan 7:13, 15).

 

Maar dit is wel duidelik dat daar nooit sprake is van meganismes of sisteme wat ontwikkel moes word om drome uit te lê nie.

 

Ná die droom van Josef en dié van die sterrekykers, verdwyn drome omtrent heeltemal in die Nuwe Testament. Daar is wel ‘n verwysing dat ou mense drome sal droom (Hand 2:17), maar daar is geen verdere verwysings daarna nie.

 

Dit is dus moeilik om in die lig van Bybelse gegewens te aanvaar dat die Here vandag op ‘n gereelde basis met gelowiges deur drome praat, en dat daar vandag ‘n hele sisteem van uitleg ontwikkel moet word sodat gelowiges hulle drome kan verstaan. Hiervoor sal ‘n mens openbaring nodig hê wat ná die Bybel gekom het, en daarvoor huiwer die meeste Christene.

 

Skrywer:  Prof Adrio König

 

image_pdfimage_print

You may also like...