Tradisie: Goed of sleg

image_pdfimage_print

 

We must learn to find the back door to people’s hearts because the front door is heavily guarded – Ravi Zacharias

 

Tradisie: Goed of sleg

So ontneem julle die woord van God sy gesag ter wille van julle oorgelewerde gebruike (Matteus 15:6); Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas (Markus 7:8). Ons gevolgtrekking uit hierdie twee verse is dat tradisie sleg is.

Ek vind dit prysenswaardig dat julle in alles aan my bly dink en vashou aan die oorgelewerde leer soos dit aan julle oorgedra is (1 Korintiërs 11:2); Onttrek julle aan elke broer wat leeglê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie (2 Tessalonisense 3:6). Ons gevolgtrekking uit hierdie twee verse is dat tradisie nie noodwendig sleg is nie. In 2 Tessalonisense 2:15 sê Paulus: Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur ‘n brief was.

 

Hoe kry ons nou al hierdie dinge bymekaar? Sekere tradisies is goed en ander is sleg of neutraal. Tradisie is die dinge wat aan ons oorgedra word. Die bron kan die apostels self wees. Tradisie is nie geïnspireer nie en ook nie foutloos nie. Tog kan tradisie ons as Christene help om beter oor God se woord en ons lewens te dink. Tradisie is die geskiedenis van die kerk se interpretasie en toepassing van die Skrif. Dit kan ons help om die waarhede van die Skrif beter te verstaan en uit te leef.

 

Hoe kan ons tradisie op ‘n verantwoordelike manier hanteer?

  • Ons moet erken dat tradisie ‘n noodsaaklike deel van ons teologiese interpretasie is. Ons moet dit nie sommer ligtelik verwerp nie.
  • Tradisie kan beslis gekritiseer word in ons pogings om die Skrif toe te pas vir die lewe van vandag.
  • Alle neutrale tradisies moet gereeld hersien word. Dit mag op ‘n stadium bruikbaar gewees het, maar mag nou irrelevant wees.
  • Sekere tradisies sal niks of min verander; ander tradisies sal mettertyd opnuut geformuleer moet word; ander sal gereeld verander word; ander sal verwerp word.

 

Is tradisie goed of sleg? Dit hang van die tradisie af.

 

image_pdfimage_print