Twee soorte mense

image_pdfimage_print

What is to give light must endure burning. -Viktor Frankl

 

Twee soorte mense

In die Bybel word twee soorte mense dikwels teenoor mekaar gestel. In Psalm 1 word die regverdiges teenoor die goddeloses gestel. In Matteus 7:13 – 14 lees ons van die twee paaie – een lei na die nou poort en een na die breë poort. Nog ‘n voorbeeld is die twee soorte mense van Jeremia 17:5 – 10.

  

Twee soorte mense word teenoor mekaar gestel en met mekaar vergelyk: die kaal bossie in droë wêreld (vs 5 – 6) teenoor die immergroen struik (vs 7 – 8). Die kaalgestroopte bossie is die beeld van die mens wie se “wortels” in menslike mag rondsoek na lewensvog en voedsel. Dit is die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai. Die immergroen plant, daarenteen, steek sy “wortels” uit na die lopende water – na God self – en kry daar voortdurend nuwe krag. Dit is die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is.

 Mense moenie vertrou op die leiding van ander mense nie – selfs nie op ‘n koning of op militêre mag nie. Die vooruitsigte vir nasies of individue wat op menslike krag staatmaak, is die dood en afsondering.  In skerp teenstelling hiermee is die mense wat op God vertrou – hulle is geseën en bemagtig.

Watter soort mense is ons – ‘n kaal bossie of ‘n boom wat altyd groen blare het? Wat bepaal dit? Op wie ek my vertroue stel – sterflike mense of God.

 

image_pdfimage_print