Wanbegrippe Oor die Nuwe Testament

image_pdfimage_print

Wanbegrippe Oor die Nuwe Testament

  1. Die evangeliste gee verskillende weergawes van Jeus se lewe, dood en opstanding

Oogetuie verslae verskil. Dieslefde gebeurtenis is selde presies dieselfde. In die evangelies is daar meer oorvleueling as verskille. As daar verskille is, is hulle gering en verander nie di basiese verslag nie. Om die warheid te sê ons moet meer suspisieus wees as hulle presies dieslfe sê.. Dit ou lyk dan asof hulle vooraf ooreengekom het om saam te werk.

 

  1. Paulus en Jesus leer verskillende dinge

Mense sê die evangelies is vol van Jesus se onderrig oor die koninkryk van God terwyl Paulus se fokus meer op regverdigmsking is. Daarom glo sommige mense dat Paulus iets onderrig wat Jesus nooit onderrig het nie. Openbaring in die Bybel ontvou op ‘’n organiese stap-vir-stap wyse eerder as ‘’n alles tegelyk manier. Jesus het begin dit waarop die apostels onder die inspirasie van die Heilige Gees gebou het. Ons moet ook onthou dat ‘’n konsep teenwoordig mag wees sonder dat di spesifieke woorde gebruik word. Christus het die baie duidelik gemaak dat verlossing net deur Hom kan kom (Johannes 3:16 – 17 en Johannes 14:6) al gebruik Hy nooit die woord versoening nie. Paulus het ook geleer dat Christene wat op Christus vertrou ‘’n ewige erfenis het, dat hulle seuns van God genoem sal word en dat hulle sal opstaan as Jesus weer terugkeer – almal elemente van die koninkryk van God wat Jesus verkondig het.

 

  1. Jakobus en Paulus verkondig twee verskillende verlossings

Dwarsdeur sy briewe beklemtoon Paulus dat regverdigmaking net deur geloof moontlik is. Ons kry dit baie duidelik in Romeine en Galasiërs dit lyk asof Jakobus iets anders leer: geloof plus werke (Jakobus 2;14 – 17). Jakobus ontken nooit die belang van geloof vir verlossing nie. Hy fokus op werke om te wys dat lewende geloof, soos ‘’n lewende boom, vrugte moet dra. Geloof wat dood is, dra nie vrugte nie en is daarom nutteloos. Dit wys vir ons regverdigmaking en heiligmaking is aan mekaar verbind. Regverdigmaking kom altyd eerste.

 

  1. Die Christelike godsdiens is ‘’n primitiewe godsdiens wat die apostels opgemaak het om die behoeftes van die gemeenskap te pas

Die argument is dat die Christelike geloof nie by de moderne wêreld pas nie. Hulle glo dat die apostels  Jesus geredigeer, aangepas en verander het om by die gemeenskap aan te pas. Die apostels het hulle evangelies en briewe nie lank na Jesus s hemelvaart geskryf nie. Daar was nog baie mense wat deur Jesus genees is en sy prediking gehoor het. Lukas verwys na Kleopas wat kan getuig dat hy korrek verslag lewer (Lukas 24). Dit is baie onwaarskynlik dat die apostels Jesus se onderrig sou verander terwyl baie nog geleef het wat kon getuig dat hulle gejok het.

 

  1. die Bybel het foute as gevolg van die verskille tussen die manuskripte

Die ooreenkomste tussen die kernonderrig van die Nuwe Testament is veel meer as die verskille. Die verskille is so minimaal dat hulle nie die betekenis van die kernonderig beïnvloed nie. Dit is merkwaardig as ons onthou dat die manuskripte met die hand oorgeskryf is. Baie van die verskille is kopiëerfoute – ‘’n woord wat uitgelaat is.

 

  1.  Dit is onmoontlik om te weet wat die oorspronklike manuskripte geleer het.

Dit is onwaarskynlik, want ons het so baie kopieë.. Ons het meer as 6000 manuskripte wat almal basies dieselfde ding sê.

 

 

image_pdfimage_print