Ware priester, doeltreffende offer.

image_pdfimage_print

For (such is our innate pride) we always seem to ourselves just, and upright, and wise, and holy, until we are convinced, by clear evidence, of our injustices, vileness, folly and impurity. Convinced, however we are not, if we look to ourselves only, and not to the Lord also – Calvyn

 

Ware priester, doeltreffende offer.

Die hoëpriesterskap van Christus is ‘n tema wat ons gereeld in die Hebreër-brief kry. Verskeie aspekte hiervan word beklemtoon.

 

  • Christus is die ware hoëpriester. Hy kan ons verteenwoordig, want Hy het een van ons geword; Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word (2:14 – 18).
  • Jesus Christus is die groot Hoëpriester. Hy het persoonlik die offer vir die sondes van die mens gebring – Hy was in werklikheid die offer. Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en ‘n ewige verlossing tot stand gebring (9:14).
  • Jesus Christus is die uitmuntende Hoëpriester. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel (1:3). Die Levitiese priester se bediening was maar kort en verbygaande, want hulle het gesterf: Omdat Jesus vir ewig bly, beklee Hy ‘n priesterskap wat nie op ‘n ander manier oorgedra word nie … Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree (7:23 – 25).

 

Die Ou Testamentiese rituele was nie die model wat Jesus se hoëpriesterskap nageboots en vervul het nie. Die Ou Testamentiese ritueel is nie die model nie, maar die afskrif: Hulle bedien egter slegs ‘n afbeelding en skadubeeld van die hemelse heiligdom (8:5). Jesus se bediening is tans in die hemelse tabernakel (8:2).

 

Die Hebreër-skrywer gaan verder en maak sekere gevolgtrekkings uit God se groot Hoëpriesterskap:

  • Laat ons tot God nader met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid (10:22).
  • Maar ons is nie van dié wat terugdeins en verlore gaan nie; nee, ons glo en ons sal lewe (10:39).
  • Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (12:1 – 2).
  • Laat ons dan nou uitgaan na Hom toe buitekant die laer en die smaad dra wat Hy gedra het (13:13 – 14).

 

Dit is die pad waarlangs Christus ons sal lei in die teenwoordigheid van God.

 

 

 

image_pdfimage_print