Wat is die evangelie? (8)

image_pdfimage_print

 “When you are troubled by your thoughts, drive them away in any way you can—if not with some argument, then at least by conversation about something you find delight in.” Martin Luther

Wat is die evangelie? (8)

Paulus vat die kern van die evangelie in 1 Korintiërs saam. Hierdie is bloot ‘n opsomming: Christus sterf vir ons sondes en word uit die dood opgewek. Hierdie gebeur volgens die Skrifte en word deur ooggetuies gestaaf. Vers 3 – 7 se struktuur herinner aan ‘n belydenis – dit is wat Paulus van die vroeë Christelike gemeente in Jerusalem  ontvang het en wat hy nou weer aan die gemeente in Korinte oorgedra het.(vers 3).

 

 

Maar kom ons kyk verder wat Paulus, die ontydig geborene, in verse 10 – 19 sê. Kyk na vers 19: As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerwaardigste van alle mense. Besoek vandag ‘n gemiddelde gemeente en jy sal waarskynlik ‘n preek  hoor oor die lewe in hierdie wêreld en hoe Jesus jou kan help om meer oorvloedig te lewe – hier en nou. Die evangelie gaan nie primêr oor ons en hoe ons onsself en ons wêreld kan verbeter nie. Dit gaan oor Christus – nie Christus in die algemeen nie of wat Hy hier en nou vir ons kan doen nie. Dit gaan oor wat hy vir ons op ‘n spesifieke tyd gedoen het. Dit gaan oor sy dood vir ons sonde en sy opstanding op die derde dag soos deur  profete gesê is voor dit gebeur het en soos dit deur die apostels verkondig is. Hierdie gebeure moet eerstens as  waar aanvaar word. Die evangelie mag ‘n persoon se lewe verander, maar dit is die vrug van die evangelie en nie die evangelie self nie.

 

Ons het dinge omgekeer. Ons praat nie meer van die vrug van die evangelie nie, maar van sy terapeutiese waarde. – hoe dit eensaamheid kan oplos, hoe dit gebroke verhoudings kan herstel, ens.  Maar die waarheid is effe anders. As Jesus dan weer gaan kom, het dit implikasies vir almal. Daarom is dit belangrik om aandag te gee aan wat Jesus van Homself en waarheen die geskiedenis op pad is, sê – en die nodigheid vir verlossing.

 

In die eerste twee verse van 1 Korintiërs 15 sê Paulus dat ons deur die evangelie gered word … as ons daaraan vashou. Hierdie is nie net ‘n aankondiging van ‘n stel feite nie, maar is van ewigheidsbetekenis vir ons. Ons verhouding met God berus nie op wat ons gedoen het nie. Ons word gered deur aandag te gee aan ‘n besondere gebeurtenis wat ongeveer 2000 jare gelede plaasgevind het.

 

Die evangelie red – nie kerkbywoning of versorging van armes of die najaag van sosiale geregtigheid nie. Ons word vrygespreek  omdat ons  in God glo wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het (Romeine 4:25). Ons word vrygespreek oor wat Jesus, nie ons, gedoen het

 

image_pdfimage_print

You may also like...