Wat is die groot probleem?

image_pdfimage_print

John Wesley sê: “God knows nothing of solitary religion.  No man ever went to heaven alone.” 

Wat is die groot probleem?

Die ware strydpunt tussen gelowiges in die nabye toekoms sal nie homoseksualiteit of kerkeenheid wees nie, maar die Bybel. Hoe sien ons God se Woord? Dit gaan nie net oor verskillende interpretasies of ons verstaan van die onfeilbaarheid van die Skrif nie. Dit gaan basies oor hoe ons die Woord van God benader – selfs voor ons by die interpretasie kom.

  • Konsensus is koning

Een benadering is om te sê dat gelowiges se verstaan van die Bybel deur die waardes van die kerk bepaal moet word. Die gesag is nie die Bybel nie, maar wat die kerk as geheel sê. Maar waar kom hierdie benadering vandaan? Dit word deur konsensus binne die kerk gevorm – wat dink die kerk kollektief. Wat dus geld, is wat die kerk dink belangrik is. Maar hoe weet ons wat belangrik is? Dit kom deur die leiding van die Gees. Klink mooi, maar hoe kan ons die Gees volg as ons die teks wat hy verlig, verontagsaam? Hoe kan ons die Gees hoor as die Woord stilgemaak word? Sommige gelowiges glo dit is reg, want ons verskil met sekere dinge in sy Woord!

 

  • Ons volg die verkeerde Gees

As dit wat belangrik is deur die kerk se gevoelens, los van God se Woord, bepaal word, is die enigste wettige motivering vir die konsensus druk uit die samelewing. Nou word God se Woord in hierdie konsensus ingedruk en daardie dele waarmee ons nie saamstem nie word net eenvoudig weggesny. En as ons standpunt moet inneem en daar is geen konsensus nie, is die enigste uitweg om aanspraak op neutraliteit te maak – ons wen tyd deur op die kantlyn te staan.

 

Hierdie is beslis nie die benadering waartoe Christus ons as sy dissipels oproep nie: Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het (Matteus 28:20). Die populêre konsensus speel hier geen rol nie. Ons kan nie kalm bly en hoop almal hou van ons nie.

 

  • Nederig in hoop

Daar is ‘n beter manier. Dit is nie nuut nie: Laat die Skrif self sê. Natuurlik moet die Bybel geïnterpreteer word – en dit is belangrik. Daar sal oor sekere dele verskille wees. Maar nederigheid beteken nie dat ons ons hande in die lig opgooi en sê elke ou se siening is wettig nie. Nederigheid beteken nie dat ons vir mekaar kyk en uitleg met menswaardigheid verwar nie.

 

Nederigheid gaan oor hoe ons die Bybel benader. Ons gaan na die Bybel in vertroue op God en nie op onsself nie – selfs voor ons nog die bladsye oopmaak. Ons kom met gretige ore en bid dat God ons gedagtes sal suiwer. Ons rede moet verdwyn en ons moet onsself aan die Heilige Gees onderwerp.

 

Die nederige hart maak plek vir God se woord al is dit ongewild en bid:

Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie.

Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin,

 Want U is God, my redder.

In U stel ek elke dag my verwagting. (Psalm 25:4 – 5).

 

image_pdfimage_print

You may also like...