Wat weet jy van die Bybel?

image_pdfimage_print

Should you shield the canyons from the windstorms you would never see the true beauty of their carvings. –Elisabeth Kubler-Ross, psigiater en skrywer (1926-2004)

Wat weet jy van die Bybel?

Die primêre ding wat ons van die Bybel moet weet, is: Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig , dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek (2 Timoteus 3:16). Dit is egter nie al wat ons van die Bybel moet weet nie. Hier is nog ‘n paar dinge:

  • Die woord Bybel se herkoms is die Griekse ta biblia – die boeke. Die gebruik deur Christene van die woord kan terug gevolg word tot ongeveer die jaar 223.
  • Die woord testament beteken verbond. Die Ou Testament verwys na die Here se verbond met Abraham en die volk van Israel. Die Nuwe Testament verwys dus na die verbond wat God deur Christus met gelowiges in Christus aangegaan het.
  • Stephen Langton, die Aartsbiskop van Kantelberg, het in die vroë 13de eeu die Bybel in hoofstukke verdeel. Robert Estienne, ‘n drukker uit die 16de eeu, was die eerste persoon wat die Bybel verdeel in standaard genommerde verse gedruk het.
  • Die eerste rooi letter Nuwe Testament (die woorde van Christus word in rooi gedruk) word in 1899 gepubliseer. Hierdie idee kom van Lous Klopsch, redakteur van die Christian Herald. Hy kry die idee nadat hy Jesus se woorde in Lukas 22:20 gelees het: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.
  • Die Bybel is nie alleen die topverkoper van alle tye nie, maar is elke jaar die topverkoper. In die VSA alleen word ongeveer 25 miljoen Bybels – een vir elke 12 van die bevolking – verkoop of versprei.
  • Al die boeke van die Ou Testament met die uitsondering van Hooglied, Prediker en Ester word in die Nuwe Testament aangehaal. Jesus self haal uit Genesis, Eksodus, Levitikus, Deuteronomium, Psalms, Spreuke, 1 Konings, Jesaja, Jeremia, Esegiël, Daniël, Hosea, Amos, Jona, Miga, Sagaria en Maleagi aan.
image_pdfimage_print

You may also like...