Wees altyd bly in die Here!

image_pdfimage_print

“Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you.” ~William Arthur Ward

Wees altyd bly in die Here!

Hierdie teks kry ons in Filippense 4:4. Filippense is ‘n verbasende boek. Paulus sit in die tronk in Rome en tog is hy bly oor wat God vir hom gedoen het. In hierdie brief noem Paulus ‘n aantal blydskap-stelers. Kom ons kyk na ‘n paar:

 

  • Ontevredenheid – ons het elke nuwe produk of toestel nodig anders is ons ontevrede. Ons glo dat ons blydskap in persoonlike vervulling sal kry – deur reise, verhoudings, avonture, besittings, ens. Mense is ontevrede en soek voortdurend na die sin van die lewe en vrede. Maar ware  tevredenheid en blydskap  is net moontlik as ons Jesus Christus ken. Met ons sonde vergewe, ons toekoms seker, ons lewens onder God se beheer, kan ons tevrede wees … en bly. Blydskap is nie die gevolg van uiterlike omstandighede nie, maar van innerlike krag.
  • Selfsugtige en onsuiwere bedoelings (1:17). Later waarsku Paulus die Filippense teen selfsug en eersug: Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander  92:3 – 4).
  • Kla en teëpraat (2:14).
  • Net jou eie belange soek (2:21).
  • Genotsug: Die verderf is hulle einde; die maag is hulle god; hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind (3:19)
  • Vrees: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend (4:6).
  • Slegte gedagtes: Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig (4:8)

Wat vir my verbasend is, is dat die Bybel net so van toepassing is vir ons as wat dit vir die Filippense was. As ons ‘n lysie moet maak van dinge wat ons blydskap steel, sal baie van die items op hierdie lysie van Paulus steeds daarop verskyn.

image_pdfimage_print

You may also like...