Woorde uit die Bybel – Openbaring (4)

image_pdfimage_print

The Gospels are a river in which a gnat can swim and an elephant can drown – Gesegde van sommige van die vroeë kerkvaders.

 

Woorde uit die Bybel – Openbaring (4)

When I use a word it means just what I choose it to mean – neither more nor less – Humpty Dumpty aan Alice in Lewis Carroll se Alice in Wonderland.

Woorde, ook woorde in die Bybel, het ‘n spesifieke betekenis. Vir mense sonder teologiese opleiding is dit dikwels moeilik om die volle betekenis van woorde te verstaan.

J. I. Packer het ‘n boek geskryf wat ons kan help: 18 Words: The Most Important Words You Will Ever Know. Ons gaan kyk na enkele van hierdie woorde. [Teksgedeeltes kom uit Die Boodskap.]

 

Algemene en spesiale openbaring

Ons hoor dikwels van God se algemene en sy spesiale openbaring. Wat beteken dit?

  • God se spesiale openbaring

Dit is wanneer God Hom aan besondere mense op ‘n besondere tyd en op ‘n besondere manier openbaar. Ons kry dit in die Bybel en daarom is dit net vir diegene wat sy woord lees en hoor. Hierdie boodskap sluit in die openbaring van God se verlossing deur Jesus Christus. Dit hanteer dus die behoeftes van sondaars.

 

  • God se algemene openbaring

God openbaar Homself nie net in die Bybel nie. Sy algemene openbaring word oral te alle tye en aan alle mense gegee. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is God se openbaring van Homself in die natuur. As ek opkyk na die hemel, sien jy hoe die ruimtes daar bo God se grootheid uitstraal. Sy eer is oral in die lug opgeteken. In die blou hemelruim sien jy wat Hy alles met sy eie hande gemaak het. Alles wat Hy gemaak het, vertel hoe belangrik Hy is …  Daar is nie ‘n millimeter van die hemel of die aarde wat nie vertel hoe groot God is nie (psalm 19:2 – 5). Paulus bevestig dit: Van die begin van die skepping af het God Hom baie duidelik aan ons bekendgemaak. Alhoewel niemand van ons God met die blote oog kan sien nie, het Hy sy groot krag oral in die skepping aan ons kom wys. Sy handewerk wys dat Hy die enigste ware God is. Daarom het die mense geen verskoning nie (Romeine 1:20).

 God se algemene openbaring is nie net beperk tot sy openbaring in die natuur nie, maar ook in ons gewetens. Mense het nie altyd ‘n wet op papier nodig om te weet wat reg is in God se oë nie. God het dit wat in die wet staan ook in die binneste neergeskryf van mense wat nie aan Israel behoort nie. Daarom worstel hulle ook gedurig in hulle binneste met die groot vraag oor wat reg en verkeerd is (Romeine 2:14 – 15). Ongelukkig beskryf Paulus ook ‘n baie algemene reaksie op God se algemene openbaring: Omdat hierdie mense glad nie daarin belangstel om God op die regte manier te ken nie, het Hy toegelaat dat hulle kan dink net wat hulle wil en doen wat hulle wil (Romeine 1:18).

 God se algemene openbaring  bevat geen verlossingsboodskap nie. Dit praat van die mens se behoeftes. God se spesiale openbaring bevat die verlossingsboodskap en hanteer die behoeftes van sondaars.

 Volgende keer sluit ons af met ons bespreking oor die woord openbaring. Dan gaan ons na huidige en toekomstige openbaring kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...