Word Lidmate geïgnoreer? (2)

image_pdfimage_print

Word Lidmate geïgnoreer? (2) – Francois Malan

‘n Paar dae gelede het Prof Malan ‘n leser se vraag oor of lidmate geïgnoreer word geantwoord. Hierdie leser het nou verdere vrae:

Baie dankie dat u die moeite gedoen het om my te antwoord. Om eerlik te wees, na wat my ondervinding die afgelope drie jaar was om ‘n Christenlewe te probeer ly en hoe ek die leiers van my kerk ervaar het, was ek in vertwyfeling dat ek weer geïgnoreer sal word. So, ek waardeer dus u reaksie, moeite en tyd wat u bereid is om aan my af te staan en vertrou dat u of wie ook al, by my sal bly om my vrae en versugtinge behoorlik aan te spreek. Ek besef dat ek nie in ‘n behandelingsessie met u kan tree nie vir baie goeie en ooglopende redes van tyd en bronne nie, maar dit is vir my lewensbelangrik om die ernstige kwelvrae oor my verbintenis met die kerk beantwoord te kry. Ek sal dus so kort en saaklik moontlik wees as wat dit sinvol is.

Ek het geen probleem met die wese van die ware evangelie oor die Koninkryk van God nie. Ek het ‘n ernstige probleem met my verbintenis en assosiasie met die kerk, ampsdraers en leraars wat uit hoofde van ‘n veronderstelde heilige roeping, sodanige optree wat my na my mening en gevoel, my ernstig te nakom en grief, ongeag of ek reg of verkeerd is daarin.

Ek deel heelhartig u siening met 1 Pet 5:1-4 en glo dat dit is wat God wil hê hoe sy skape onvoorwaardelik na omgesien moet word. Wat nou as dit nie gedoen word nie ?

Die NG kerk het ‘n ‘n pragtige stel reëls, die Kerkorde, wat sekerlik vir ‘n doel saamgestel is om juis sekere aspekte binne die kerk te reël, veral die optrede van leraars en ampsdraers. Vir wie is daardie reëls tot beskikking ?

Wat moet ‘n predikant of ouderling doen as hy bewus raak van sulke kwelsake en woelinge van ‘n lidmaat van die gemeente ?

As ek my net na die Here moet wend met my probleem, soos u sekerlik tereg aanhaal en dan moet wag dat iets gebeur, waarvoor en vir wie is die Kerkorde dan geskryf ? Dan moet alles mos maar net eenvoudig na die Here verwys word en mag geen Kerkraad of Sinode of Kommissie mos menslike besluite neem of vonnisse en oordele vel daaroor nie ?

As ek dan nie wil of kan hoor wat die Here vir my sê daaroor nie – vir wie moet ek dan gaan vra as my probleme onopgelos bly ? By wie moet ek dan aanklop om daardie verdere nuwe probleem vir my uit te lê en te help oplos ?

Dank die Here predikante af wat die Kerkorde en kerkreëls oortree ? Skors die Here lidmate uit ‘n kerk wat die Kerkleer en ander maatreëls oortree ? Daar is miljoene mense wat nie die Here ‘hoor’ nie – waar klop hulle om hulp aan ? In die kerk ? Die kerk luister weer nie na jou gesanik nie en sê bloot, gee dit vir die Here ? Dan doen ons dit en begin ons weer voor – die sirkel is dan voltooi en die arme lidmaat sit in die straat, nog steeds met niks. Wat is die doel van die kerk en kerkleer dan ? ‘n Doel tot ‘n middel om ‘n bestaan aan ‘n uitgelese groepie mense te voorsien ?

Hoekom kan ek nie ook staatmaak op optrede deur die kerkraad en ampsdraers vir wat ooglopend ‘n versuim van die predikante en ouderlinge is nie ? Elke saak het drie kante – joune, die ander kant s’n en die waarheid (wat NIE rond is soos soms beweer word nie – God se Woord is die waarheid – ‘n

2 skerp tweesnydende swaard – is dit nie ?). Hoekom word my kant van die saak en my versugtinge en ernstige geloofskwelvrae dan bloot teenoor my geïgnoreer, eensydig ter tafel gelê en dan eenvoudig eensydig van die tafel afgevee sonder my kennis en wete ? Wat van die populêre wêreldse woord deesdae – ‘deursigtigheid’ ?

Wat staan my te doen Prof. Malan ? Ek kan dit nie net los en passief sit en wag dat iets gebeur nie. Ek is geseën met ‘n gesonde verstand en kennis wat uit God se genade aan my toegedeel is deur Sy Heilige lewensasem wat hy in Adam geblaas het. God vra werke ook en nie net geloof nie, anders het ons almal maar net ernstig geglo en langs die swembad gaan sit en wag dat wat ons gevra en in Sy hande gelaat het, bloot inrol !

Ek is nie ‘n skrifgeleerde soos u of die leraars, goed onderlê in die Bybel, kerkleer en teologie nie. Ek is ‘n onkundige lidmaat wat gekwel is en nie antwoorde kry nie, ook al vra ek daarna in my onkundigheid dalk op die verkeerde manier of in die verkeerde styl en trant.

Wat stel u voor hoe word die saak verder in terme van die kerkgeformuleerde kerkorde gehanteer ?

Vriendelike groete en dankie by voorbaat vir u moeite.

Antwoord

Prof Malan antwoord:

Die kerklike weg begin by Matteus 18:15-17

1 As jou broer verkeerd teen jou opgetree het, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen (v15).

Dit is die swaarste van die pad van versoening. Voor enige aksie geneem kan word, vra die Here dat ons met die persoon of persone wat betrokke is, elkeen apart gaan praat. Vooraf is dit egter nodig dat ek vir so ‘n persoon sal begin bid, en ook die ontmoeting met so ‘n persoon aan die Here opdra, sodat my eie gesindheid reg sal wees. In Matteus 18:21-22 sê Jesus ons  moet bereid wees om 70×7 te vergewe as my broer iets verkeerds teen my doen. God doen daagliks veel meer vir my. Hy vergewe my verkeerde gesindhede, gedagtes, woorde en dade. Om te vergewe vra liefde, selfs vir die vyand en vir dié wat ons vervolg, sê Jesus in Matteus 5:43-48. Ons kan slegs liefhê as ons ingeskakel is in die liefdesverhouding wat daar tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees  as die God van liefde bestaan (vgl. 1 Johannes 4:7-17 die liefde kom van God, daarom behoort ons mekaar lief te hê, want Hy het sy Heilige Gees gestuur om in ons te bly, en elkeen wat liefhet is ‘n kind van God en ken God, maar wie nie liefhet nie het geen kennis van God nie, want God is liefde, en Galasiërs 5:22 sê: die vrug van die Gees in ons is liefde.)

2 Matteus 18:16 gaan voort: Maar as hy (jou broer wat verkeerd teen jou opgetree het) nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word,deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word.

Hier begin die kerklike proses van broers en susters wat saam die probleem pak, en met geduld en verdraagsaamheid aanhou. Galasiërs 6:1-2 vra dat dat dit steeds in die gees van sagmoedigheid sal geskied, terwyl almal oppas dat hulle nie self ook in die versoeking kom nie; om mekaar se laste te dra en op die manier uitvoering te gee aan die wet van Christus.

3 Matteus 18:17 sê: En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as ‘n heiden en ‘n tollenaar behandel.

Hier kom die proses van sensuur ter sprake, steeds met die doel om die oortreder tot bekering en redding deur die Here Jesus te lei (vgl. 1 Korintiërs 5:5).

Die Kerkorde van die NG Kerk is op die webwerf beskikbaar vir enigiemand wat dit wil lees of aftrek. Soek NGKerk Kerkorde; en gaan na artikel 12 oor die pligte van die bedienaar van die Woord, en Hoofstuk 5 oor kerklike tug.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...