Aftrede – Francois Malan

image_pdfimage_print

Dalene vra:

Watter Bybelse riglyne kan gebruik word in die voorbereiding van huwelikspare op ‘n hoopvolle aftrede?

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

In Jesaja 46:3 sê die HERE: ‘Luister na My, nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie Ek gedra het van julle geboorte af, wat Ek vasgehou het vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is Ek die HERE, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en red.’

In Psalm 31 sê Dawid: Ek vertrou net op U, HERE! Ek sê: ‘U is my God, my tye is in U hand.’

In Psalm 32:7-8,10 sê Dawid: U bied vir my beskerming; U vrywaar my van nood; met jubelkrete van bevryding omring U my. Ek wil jou insig gee, ek wil jou die die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou.…wie op die HERE vertrou – troue liefde omring hulle.

In Ps 139: 2-6 sê Dawid: U ken my sit en my opstaan; van ver af verstaan U wat ek in gedagte het. My omswerwinge en waar ek rus – U het dit afgemeet; al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie eers ’n woord op my tong nie, of U HERE, ken dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my; U plaas u handpalms op my. Om dit te verstaan, is ’n te groot wonder vir my; dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie.

Toe Jesus gekom het, het Hy ons nog nader getrek. In Johannes 14:15-17 belowe Hy dat sy Vader die Heilige Gees sal stuur om in ons te kom woon as ons Hom liefhet en sy opdragte gehoorsaam. En 14:23 ‘As iemand My liefhet, sal hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom liefhê en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.’

Daarby is die ewige lewe die uitsig van die huwelikspaar wat in Jesus glo. Jesus sê in Johannes 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.’

Dit is belangrik om vooraf te besluit waarmee hulle hulleself gaan besig hou. As hulle in ’n nuwe omgewing intrek is dit belangrik om die nuwe bure en gemeenskap te leer ken en na ander uit te reik. Die kerklike gemeente is gewoonlik die beste plek om te begin. Maar ’n eie taak vir elkeen is nodig. God is ’n God wat werk en as beeldraers van God moet ons ook werk (vgl. Jesus se woord in Johannes 5:17 ‘My Vader is tot nou toe steeds aan die werk, en Ek is ook aan die werk.’) Aftrede beteken nie ophou werk nie, maar verandering van werk en werkstye wat makliker werk en werkstye beteken, met meer tyd vir ontspanning en reise., kuiers, ens.

Ons moet steeds vir die Here beskikbaar wees om deur ons ander mense te help en te bedien. In Mattheus  25:35-40 sê Jesus dat Hy by die oordeelsdag vir sy kinders sal sê: ‘Kom julle geseëndes van my Vader en beërf die koninkryk, want Ek was honger en julle het My te ete gegee; Ek was ’n vreemdeling en julle het My as ’n gas verwelkom; Ek was nakend en julle het My geklee; Ek was siek en julle het my versorg; Ek was in die tronk en julle het My besoek.’  En as hulle hulle verwonder oor wanneer hulle dit gedoen het, sal Hy sê: ‘Wat julle ook al aan een van hierdie geringste van my broers gedoen het, het julle aan My gedoen.’ So moet ons leer om Jesus in ons medemens en sy of haar  behoeftes raak te sien. Die HERE se oordeel word nie gevel oor hoeveel keer ons in die kerk was nie. Maar dat ons die Here se opdragte wat ons in die Bybel en in die kerk kry, gaan uitvoer.  

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...