Verander God van Plan?

image_pdfimage_print

Verander God van Plan? – Marius Nel

Jan vra:

1 Sam 15: 29: En ook lieg die Roem van Israel nie en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens dat Hy berou sou hê nie. Dit na aanleiding van die beëindiging van die koningskap van Saul. Gen 6: 5& 6: Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en die versinsels wat hy in sy hart bedink altyddeur net sleg was, het dit God berou dat Hy die mense op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. Is hierdie betoning van berou en die berou ten opsigte van Saul verskillend of is dit ‘n paradoks?

Antwoord

Prof Marius Nel antwoord:

In 15:29 staan dat die Here nie van plan verander nie en Saul as koning verwerp. God het egter van plan verander; vgl 15:11 wat vertel dat Hy Saul verkies, en nou verwerp het. Hoe kan ‘n mens dié twee stellings met mekaar rym? Dit bewys dat ‘n mens nie oor God se soewereine dade wat Hy in sy alwysheid doen kan nadink sonder om in gedagte te hou dat jy met niemand minder nie as God te doen het, en dat Hy ‘n misterie is en in misterie gehul is. Ons kan nie sy optrede voorspel vanuit ons eie (uiters beperkte) perspektief nie. En ons durf nie vir Hom probeer voorskryf hoe Hy behoort op te tree nie. Die enigste manier om God te ken is om Hom te dien, wat beteken dat jy Hom ten volle vertrou.

 

Dieselfde geld jou verwysing na Genesis 6. Dit is mense wat iets oor God se handelinge met mense probeer sê, en oor hulle woorde struikel.

 

Skrywer: Prof Marius Nel

 

image_pdfimage_print

You may also like...