Wysheid se CV

image_pdfimage_print

 “He who would seek revenge should dig a grave for two.” Joodse spreekwoord

 

Wysheid

In Spreuke 8 kry ons die CV van Vrou Wysheid. Kom ons vergelyk die dinge soos hulle is met wat sy kan aanbied.

 

  • Sy bied haar vaardighede aan almal aan. Kort die gemiddelde persoon wysheid?  Glo sommige Christene dat hulle nie wys kan wees nie, want hulle het nie die teologiese opleiding of spesiale gawes wat ander het nie? Ons wil graag in die Bybelse sin wys wees, maar ons voldoen nie aan God se vereistes nie?  Maar wysheid is oral en vir almal beskikbaar. Op die hoogtes langs die pad, by die kruispaaie, gaan sy staan, langs die stadspoorte, by die ingange … ek roep na alle mense insluitend dié wat ervaring kortkom en wat dwaas is – nie net vir ‘n paar uitverkorenes nie, maar vir almal. Hoe is dit moontlik? Dit gaan hier nie oor IK, talente of charisma nie, maar oor hoe om God tevrede te stel met jou lewe. Sy verwag ‘n gehoorsame hart en ‘n gewilligheid om afhanklik van God te wees.
  • Baie Christene voel ongemaklik met die waardes van ons samelewing – die klem op rykdom en besittings. Alles baie oppervlakkig. Wysheid sê dat sy dinge wat blywende waarde het bring: opregtheid (vs 6), waarheid (vs 7), regte bedoelings (vs 8), reg (vs 9) en meer as silwer, goud en kosbare edelstene (vs 10 – 11).
  • Wysheid nooi ons uit om na te dink oor die burgerlike en sosiale orde en te dink aan hoe dit kan wees. Ons almal weet van korrupsie wat hoogty vier. Vs 12 – 16 fokus op die plek van wysheid in die openbare lewe. Wysheid bring verstand, kennis en skranderheid en raak ontslae van haat, hoogmoed, hooghartigheid en slinkse woorde. Wie my het, het raad en behaal sukses, ek verleen insig, ek is die een wat die mag gee. Met my hulp regeer konings goed en laat maghebbers reg geskied; met my hulp heers die mense wat mag het, die leiers, elkeen wat reg regeer. Wysheid wil hê dat ons van ‘n ander sosiale en politieke orde moet droom.
  • Ons droom ook van ‘n samelewing waar reg en geregtigheid beloon word. In ons samelewing trek die onregverdige dikwels voordeel en kry mag wat dan teen ander gebruik word. Wysheid sê dat ‘n samelewing waarin die goeie beloon word moontlik is (vs 17 – 21). Die wyse wat in God se weë wandel word erken. Ek maak dié wat my liefhet, ryk.
  • Wysheid sê vir ons dat daar ‘n doel in die heelal is (vs 22 – 31). Ons sien dit daarin dat Wysheid reeds voor alle dinge daar was. Dit beteken God het ‘n doel in die heelal ingebou.

 

Wat wil ons hê? ‘n Lewe waar wysheid beskikbaar is vir almal wat God dien? ‘n Samelewing waarin waarde aan wysheid geheg word?  Waar korrupsie verby is en reg en geregtigheid heers?  Waar jy weet dat daar in elkeen se lewe ‘n doel ingebou is? As dit is wat jy wil hê, wat moet jy doen? Raak bekend met God se wysheid; aanvaar die onderrig van Jesus – met die hulp van die Heilige Gees. Dit is Jesus, die ware Wysheid van God, wat die waardes van die wêreld omkeer. Hy keer die prioriteite van die wêreld om; Hy maak alles nuut

 

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...