Ambassadeurs vir Christus (1)

image_pdfimage_print

This shift from “accepting the existence of different views” to “acceptance of different views,” from recognizing other people’s right to have different beliefs or practices to accepting the differing views of other people, is subtle in form, but massive in substance. To accept that a different or opposing position exists and deserves the right to exist is one thing; to accept the position itself means that one is no longer opposing it. The new tolerance suggests that actually accepting another’s position means believing that position to be true, or at least as true as your own. – D.A. Carson

Ambassadeurs vir Christus (1)

Wat beteken dit as ons sê dat ons ambassadeurs vir Jesus Christus is? Ons gaan ‘n hele paar blogs hieraan afsonder. As basis gaan ons van 2 Korintiërs 5:11 – 21 gebruik maak.

Ons tree dus op as gesante van Christus (5:20). Hier gee Paulus vir ons ‘n beskrywing van die aard van die bediening van Christene – ons is Christus se gesante/ambassadeurs. Christus het ons gestuur om in ‘n bepaalde kulturele omgewing om sy onthalwe op te tree.

Meeste van ons is gewoond om in ‘n kultuur te werk waar die basiese boustene van die evangelie bekend is – al word dit nie geglo nie. Maar nou kry ons ‘n nuwe opdrag: om Christus se ambassadeurs te wees in ‘n postmoderne wêreld.

‘n Ambassadeur is ‘n verteenwoordiger van die regering. Hy dien in ‘n vreemde land waar hy die beleid van sy land moet kommunikeer op so ‘n wyse dat die mense wat hom hoor in ‘n goeie verhouding met die land wat hy dien, sal wees. Dit is nie maklik om ‘n ambassadeur vir Christus te wees in ‘n postmoderne wêreld nie. Hulle het nog nooit die land wat ons verteenwoordig besoek nie; sommige aanvaar nie die gesag van die land wat ons verteenwoordig nie; ander kan nie insien hoe die beleid van die land wat ek verteenwoordig hulle raak nie. Daar is selfs mense wat glo dat daar nie iets soos regeringsbeleid kan wees en selfs as daar is, het ons nie die vermoë om dit akkuraat te beskryf nie. Die ambassade is oop en ons taak is om Christus as ambassadeurs in hierdie postmoderne land te dien.

Volgende keer gaan ons na die ambassadeur se profiel kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...