Author: Mitch Kalp

image_pdfimage_print

Die idee van die wegraping [4]

Die idee van die wegraping [4] – Dirk Venter

 

Ander teksgedeeltes waarby die wegraping ingelees word

Benewens die kern-teksgedeeltes waarop die wegrapingsidee geskoei word (1 Tessalonisense 4:17; Matteus 24:15-28 plus Daniël 9:24-27), word die idee ook by ʼn aantal ander teksgedeeltes ingelees.  Die vernaamstes hiervan word hieronder gegee, en daar word kortliks genoem waarom hierdie teksgedeeltes nie op die wegraping dui nie. 

Die idee van die wegraping [3]

Die idee van die wegraping [3] – Dirk Venter

Teksgedeeltes waarvan die bedoeling verkeerd verstaan word, wat bymekaar gevoeg word, en dan die wegrapingsidee vorm

 

  • Matteus 24:15-28 plus Daniël 9:24-27 – die groot verdrukking (sewe jaar lank)

Die tweede teksgedeelte wat onbedoeld verkeerd uitgelê word en by 1 Tessalonisense 4:16-17 getel word om die wegrapingsidee verdere gestalte te gee, is Matteus 24:15-18 (saamgelees met Daniël 9:24-27).  Daar is geen twyfel daaroor nie: hierdie teksgedeelte waarsku gelowiges dat die aktiwiteit van die bose en die gevolglike swaarkry op aarde ʼn hoogtepunt sal bereik net voor die Wederkoms (Matteus 24:29).  Matteus 24:21 noem dit “‘n groot verdrukking… soos wat daar van die begin van die wêreld af nie was nie en ook nie weer sal wees nie”.

Die idee van die wegraping [2]

Die idee van die wegraping [2] – Dirk Venter

 

Teksgedeeltes waarvan die bedoeling verkeerd verstaan word, wat bymekaar gevoeg word, en dan die wegrapingsidee vorm

  •          1 Tessalonisense 4:16-17 – die ontmoeting met Jesus in die lug

Hierdie is sekerlik die belangrikste teksgedeelte vir die idee van die wegraping, en die een waaruit dit oorspronklik afgelei is.  (Die Griekse woord “harpazo” in 4:17, vertaal in Latyn met “rapere”, word “snatching away” of “rapture” in Engels).  Hier begin die misverstand.  Wanneer Paulus hierdie woorde aan die Tessalonisense skryf, is sy doel nie om daarmee ʼn nuwe idee oor die Wederkoms aan hulle oor te dra nie (sy ander briewe verkondig immers nie ʼn wegrapingsidee nie), maar om ʼn vraag te beantwoord wat hulle oor die Wederkoms gehad het. 

Die idee van die wegraping [1]

Die idee van die wegraping [1] – Dirk Venter

Sodra ʼn mens oor die Wederkoms van die Here begin praat, is die heel belangrikste vraag wat gevra kan word: “is ek gereed?”  “Wanneer die-kinders-van-die-Here en die-res van mekaar geskei gaan word, in wie se geselskap gaan ek myself bevind?”  In die lig van hierdie vraag, is die besonderhede van die Wederkoms nie eintlik so belangrik nie.  Die belangrikste is dat dit gaan plaasvind, en dat elkeen van ons persoonlik gereed moet wees wanneer dit plaasvind.  As iemand dus geleer is dat die Wederkoms gaan plaasvind by wyse van ʼn wegraping, en dit het die gevolg gehad dat die persoon besef dat hy/sy onvoorbereid was, sy/haar lewe oorgegee het aan Christus as Verlosser en Koning (en gevolglik voorbereid is op die Koning se koms!), is dit reg so.  Die punt is immers dat die Wederkoms gaan gebeur en dat mens reg moet wees daarvoor, nie noodwendig hoe of wanneer dit gaan gebeur nie.

image_pdfimage_print