Die evangelie is nie alles nie.

image_pdfimage_print

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do. – Eleanor Roosevelt 

Die evangelie is nie alles nie.

Wat bedoel ons as ons van die evangelie praat? Nie alles wat in die Bybel staan, is evangelie nie. Die evangelie is ‘n boodskap van hoe ons van ‘n ramp gered is. Evangelie se agtergrond is ‘n nuusberig oor ‘n lewensveranderende gebeurtenis wat reeds plaasgevind het.

 

  1. Die evangelie is goeie nuus, nie goeie raad nie. Dit is nie iets wat ons doen – ‘n lewenswyse – nie. Dit is iets wat reeds vir ons gedoen is en waarop ons moet reageer. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel U het my verlos (Psalm 40:10). Omdat die evangelie goeie nuus is, moet dit verkondig word – dit is immers wat ons met nuus doen.
  2. Die evangelie is goeie nuus wat aankondig dat ons verlos is. Waarvan is ons verlos? Jesus deur wie ons gered is van die oordeel wat kom (1 Tessalonisense 1:10). Hierdie is God se oordeel; ons verhouding met Hom is verbreek. In Romeine 1:18 – 32 identifiseer Paulus God se toorn as die groot probleem van die mens. Hierdie toorn van God het verskeie ramifikasies. Omdat ons van God vervreem is, is ons sielkundig van onsself vervreem – ons is skaam en bang. Maar ons is ook sosiaal van mekaar vervreemd en omdat ons van God vervreemd is, is ons ook fisies van die natuur vervreemd. Ons ondervind nou harde werk, fisiese degenerasie en die dood. Ons leef in ‘n wêreld vol lyding, siekte, armoede, rassisme, natuurrampe, oorlog, veroudering en die dood. Ons moet dus verlos word. Die wortel van die probleem is ons vertikale verhouding met God. Alle menslike probleme is eintlik simptome – ons skeiding van God is die onderliggende oorsaak. Die basiese oorsaak is dat ons nie met God versoen is nie. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was (Romeine 5:8); Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! (2 Korintiërs 5:20). Die eerste en belangrikste ding wat die mens sal red, is om weer ons verhouding met God te herstel.
  3. Die evangelie is nuus oor wat Jesus Christus gedoen het om ons verhouding met God reg te stel. Om Christen te word beteken ons verander ons status: Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het (1 Johannes 3:14). Let wel: klaar oorgegaan het. Jy is of in Christus of nie; jy het die ewige lewe of jy het dit nie.

 

Die evangelie is goeie nuus – leef ons sodat mense kan sien ons het deel aan hierdie goeie nuus?

image_pdfimage_print

You may also like...