Die getuienis oor Jesus Christus (1)

image_pdfimage_print

Indeed the safest road to Hell is the gradual one – the gentle slope, soft underfoot, without sudden turnings, without milestones, without signposts – Screwtape se raad aan Wormwood – C. S. Lewis

Die getuienis oor Jesus Christus (1)

In Johannes 5 praat Jesus oor die getuienis van sy bediening. Hierdie hoofstuk begin met die genesing van die man by die bad van Betesda. Hier sien ons:

  • Jesus vra ‘n vraag: Wil jy gesond word? (vers 6)
  • Jesus gee dan ‘n opdrag: Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.” Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop (vers 8 – 9)
  • Jesus verklaar dat Hy niks uit sy eie kan doen nie – Hy kan slegs doen wat Hy die Vader sien doen het. Die Vader het die Seun lief en daarom wys Hy vir die Seun alles wat Hy moet doen (vers 19 – 24).
  • Dan kom Jesus by die kernsaak: Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan (vers 24). Hier het ons die kern: hoor en glo.

Daarna praat Jesus oor die getuies van sy bediening. Hy bevestig die belang van getuies. ‘n Profeet se woord moet nie sonder meer aanvaar word nie – dit moet getoets word; daar moet getuies wees. Vir diegene wat weier om Hom te glo en te ontvang, stuur Jesus getuies. In Johannes 5 verwys Jesus na vier getuies. Dit is meer as voldoende, want die wet het net twee getuies vereis.

Kom ons kyk na hierdie getuies:

  • Johannes die Doper

Jesus verwys na Johannes die Doper  in Johannes 5:35: Hy was die lamp wat gebrand en geskyn het, en julle was gewillig om julle ‘n rukkie in sy lig te verheug. Jesus praat dus baie positief oor Johannes. Hy voeg by: Julle het ‘n afvaardiging na Johannes toe gestuur, en wat hy getuig het is die waarheid (5:33). Maar Jesus ontleen nie sy identiteit aan die getuienis van Johannes die Doper nie: Nie dat Ek op die getuienis van ‘n mens steun nie (5:34).

Daar was ‘n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig (Johannes 1:6 – 9). Hier word Johannes se rol verduidelik, maar die mense verstaan dit nie en weier om dit te aanvaar. Hulle aanvaar nie Johannes se getuienis oor Jesus Christus nie.

Dit is moeilik om te verstaan, want daar is ‘n duidelike Ou Testamentiese agtergrond om Johannes as getuie te verstaan. Mense wat hom moes herken het as die persoon wat die pad vir Jesus Christus sou voorberei, herken hom nie. Tragies. Toe hy wou getuig, wou die mense nie sy getuienis aanvaar nie.

Volgende keer gaan ons na drie verdere getuies kyk: Jesus se werke, die Vader en die Skrif.

image_pdfimage_print

You may also like...