Die konteks van apologetiek

image_pdfimage_print

 

The purpose of the home is to be a place of refuge, grace, and productivity—not a platform for me to prove what a great homemaker I am. — Courtney Reissig

 

Die konteks van apologetiek

Kom ons kyk nader na 1 Petrus 3:15 – 16. In verse 10 – 12 haal Petrus Psalm 34:13 – 17 aan. As iemand die lewe liefhet en ‘n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens. Hy bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na! Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar Hy tree op teen dié wat kwaad doen. Hy gaan verder in verse 13 en 14: Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as ‘n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie.

 

Hier moet ons die konteks van apologiek verstaan. Hier het ons ‘n situasie waar mense wat hulle beywer vir wat goed is, ly. Waar het ons dit vantevore gehoor? In Jesus se seënuitsprake. Geseënd is dié wat vevolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel (Matteus 5:10). Hoe is dit moontlik? Om vervolg te word vir wat reg is, beteken dat ons die werklikheid van die koninkryk van die hemel in ons lewens ondervind.

 

As jy gelukkig is en nie bekommerd oor die bedreiging is nie, is dit omdat jy aan die Here God ‘n spesiale plek in jou hart gegee het. Nou is jy gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe … met beskeidenheid en met eerbied vir God. Dit is nie die einde van die opdragte nie. Petrus gaan verder: Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat dié wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daarvoor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het.

 

Die konteks van hierdie gedeelte is een waar mense ly … en hulle is gelukkig. Hulle is nie bang nie; hulle is nie bekommerd nie. Die mense om hulle sien dat hulle vol hoop en vreugde is. Hierdie is nie ‘n verbygaande sensasie van plesier nie, maar ‘n voortdurende en oorheersende sin van welstand.

 

Die ekwivalent vandag sou wees as mense na Christus se volgelinge kyk en hulle slegte omstandighede sien en sê” “Jy is besig om aan kanker te sterf; jy doen goed, maar mense behandel jou sleg …  en tog is jy vol hoop.” Hierdie mense huil nie en loop rond en vra waarom dit nou juis met hulle gebeur nie – soos baie mense, ook Christene – doen. My broers, julle moet bly wees as allerlei beproewings oor julle kom (Jakobus 1:2). Die probleem is dat ons soos meeste ongelowiges optree. Ons praat hier van ‘n lewe waarvan Jesus gesê het: En elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? (Johannes 11:26).

 

As ons aan Jesus verbind is, is daar iets verskillend aan ons. Mense sal begin vra hoekom dit so is. Dit is die konteks van apologetiek.

 

 

image_pdfimage_print