Die leuens wat die kerk vertel (1)

image_pdfimage_print

Without the Spirit we can neither love God nor keep His commandments.” – Augustinus

 Die leuens wat die kerk vertel  (1)

Steve Hill (Spiritual Avalanche) beskryf hoe hy in ‘n whiteout beland het. Dit is waar die sigbaarheid skielik verminder as gevolg van sneeu. Hy voel dit is wat vandag in die kerk gebeur. Die verwysingspunte – die antieke landmerke – is bedek en ons sien hulle nie meer nie. Dwaalleer en waarhede word vermeng en lidmate word gedisoriënteerd – selfs blind.

 

Hoe het dit gebeur? Ongesonde onderrig kan op verskeie manier in ‘n gemeente insluip. Soms word ‘n waarheid verkondig op so ‘n manier dat dit ander waarhede uitsluit. Soms word ‘n waarheid oordryf – dit gaan verder as wat die Bybel sê. Soms word Bybelse waarskuwings geïgnoreer of so geherinterpreteer dat dit sy impak verloor. Paulus waarsku hierteen: Want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend (2 Timoteus 4:3 – 4). Is dit nie wat vandag reeds in sommige kerke gebeur nie?

Hill identifiseer dan wat hy die sewe grootste leuens wat die kerk ingesluip het, noem – leuens wat tot ‘n whiteout gelei het. Hulle is:

  • Oorbeklemtoning van voorspoed
  • ‘n Oordrewe siening van genade
  • Die vergoddeliking van die mens
  • Antinomianisme
  • Uitdaging van die gesag  van God se Woord
  • Verwerping van die hel
  • Universele versoening

 

In die volgende aantal blogs gaan ons meer in diepte na hierdie leuens kyk.

image_pdfimage_print