Die Sepedi Bybel – Francois Malan

image_pdfimage_print

Luke vra

Bybel boek name in Sipedi Boodskap Teks: Ek het n persoon wat ek help om die Skrif te leer. Sy Afrikaans is baie beperk. Ek het vir hom ‘n Sepedi Bybel gekoop. Wil vir hom skrifte gee om te lees maar sukkel met Sepedi. Wil bv vir hom n teks gee om te lees wat in Esra staan maar weet nie wat is Esra in Sepedi nie. Glo en vertrou op u hulp.

Antwoord:

Prof Francois Malan antwoord:

Die Noord-Sotho Bybel van 2000 verskil hier en daar van die 1968 vertaling wat telkens ‘Puku ya’ (die boek van)voor die name skryf. Die lys word volgens die gewone volgorde gegee:

Ou Testament 2000 Genese, Eksodose, Lefitikose, Numeri, Doiteronomo, Joshua, Baahlodi, Rute,1&2 Samuele, 1968 Genesi, Ekisodo, Lefetiko, Numeri,Doiteronomio, Josua, Baahlodi, Ruthe, I&II Samuele, 2000 1&2 Dikgosi, 1&2 Dikronika, Esra, Nehemia, Estere, Jobo, Pesalome, Diema, Mmoledi, 1968 I&II Dikxosi, I&II Dikronika, Esera, Nehemia, Esitere, Jobo, Dipesalome, Diema, Mmoledi 2000 Sefela sa Difela, Jesaya, Jeremia, Dillo, Hesekiele, Daniele, Hosea, Joele, Amose, 1968 Sefela sa difela, Jesaya, Jeremia, Dillo tsa Jeremia, Hesekiele, Daniele, Hosea, Joele, Amosi, 2000 Obadia, Jona, Mika, Nahume, Habakuku, Sofonia, Hagai, Sakaria, Malakia. 1968 Obadya, Jona, Mika, Nahume, Habakuku, Tsefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Nuwe Testament – 1968 voeg vooraan Ebangedi vir die eerste 4, Epistola vir die briewe 2000 Mateu, Markose, Lukase, Johanese, Ditiro, Baroma, 1&2 Bakorinthe, Bagalatia, 1968 Mateu, Mareka, Luka, Johane, Ditiro tsa Baapostola, Ba-Roma, I&II Ba-Korinthe, Ba-Galatia, 2000 Baefeso, Bafilipi, Bakolose, 1&2 Bathesalonika, 1&2 Timotheose, Titose, Filemone, 1968 Ba-Efeso, Ba-Filipi, Ba-Kolose, I&II Ba-Thesalonika, I&II ya Timotheo, Tito, Filemone, 2000 Baheberu, Jakobose, 1&2 Petrose, 1&2&3 Johanese, Judase, Kutullo 1968 Ba-Hebere, Jakobo, I&II ya Petro, I,II,III ya Johane, Juda, Kutullo ya Johaneois

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...