DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (10)

image_pdfimage_print

DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (10) – Jan van der Watt

Episode 8: Markus 11-13

Jesus betree nou die hartland van die Joodse geloof. Hy gaan na die tempelstad toe, die stad van die Joodse geloof met hulle Joodse leiers.

 

 

Die temas verskuif nou, meer na ‘n tipe debat toe oor die godsdiens van die Jode in Jerusalem vs. die godsdiens wat Jesus bring. Die groot temas gaan oor die tempeldiens en reinheid, die godsdienstige gesag waarmee daar opgetree word en hoe gesag in verskillende vorms lyk, hoe die wet verstaan moet word, wat skynheiligheid is en hoe dit hanteer moet word, hoe ware godsdiens lyk. Markus 11-12 moet dus in die lig van die konflik van twee godsdienstige groepe gelees word. Kyk of jy ‘n aanvoeling vir die debat kan kry en dan vir jouself kan sê waar die Christendom van die Jodendom verskil.

 

 • Jesus trek die grootstad Jerusalem triomfantelik in (11:1-11)
  • Daar hang maar doodsheid in die stad (11:12-14)
  • En die tempeldiens moet skoongemaak word (11:15-19)
  • God se krag deur gebed speel nou ‘n rol (11:20-26)
 • Gesag op verskillende maniere
  • Wie gee Jesus die gesag? (11:27-32)
  • Wat se gesag het die Joodse leiers? (12:1-12)
  • Hoe lyk dit met die Romeinse gesag (12:13-17)
 • ‘n Groot debat:
  • Is daar ‘n opstanding? Die Jode stem nie oor alles saam nie (12:18-27)
  • Nog ‘n groter vraag: Hoe moet die wet verstaan word? (12:28-34)
  • Is Christus familie van Dawid (12:35-37)
 • Oppas vir skynheiligheid (12:38-40)
 • Ware godsdiens op ‘n ander manier – soos die arm weduwee (12:41-44)

 

Hoofstuk 13 is ‘n baie spesiale hoofstuk. Dit gaan oor die groot profesie van wat in die laaste tye gaan gebeur – ons noem dit apokaliptiese materiaal. Die klem val veral op die oordeel en die wederkoms. Met Jesus  se koms het die koninkryk van God gekom en bly die finale oordeel nog oor. Dit is aan die kom en gaan nie lekker wees nie.

 

‘n Groot profesie:

 • Rampe, vervolging en groot verdrukking (13:1-23)
 • Die Seun van die mens sal kom (13:24-27)
 • Tekens van die wederkoms (13:28-31)
 • Die uur van die wederkoms (13:32-37)

 

Jesus het die Joodse manier van God te dien radikaal kom verander en Hy het die gesag om dit te doen. 

 

Skrywer: Prof  Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print