DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (5)

image_pdfimage_print

DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (5) – Jan van der Watt

Episode 3 – Markus 4-5 

Jesus preek en dit vra geloof… onvoorwaardelike geloof

Kyk of jy kan sien hoe episode 3  klem op bogenoemde boodskap lê…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Jesus preek oor sy preke en die effek wat preke op mense moet hê (4:1-34):

  • Saaier… saai Woord (4:1-25)
  • Saad groei vanself (4:26-30)
  • Saad is klein (4:31-34) 


Geloof op verskillende maniere. Jesus se preke bevestig deur wonders.

  • Stilmaak van die storm deur Jesus se woorde en geloof (4:35-41)
  • Die besetene van Gadara en geloof (5:1-20)
  • Onvoorwaardelike geloof deur ‘n onbekende vrou (5:21-43)

 

In die vorige episode (episode 2) het Jesus gewys die feestyd is hier. Maar hoe en waar leer mense daaroor? Episode 3 vertel dit vir ons. Jesus preek en so praat God met mense deur die Heilige Gees. Hierdie woorde is kragtig en groei… maar dit het gelowige harte nodig om in te val. Mense moet glo.

 

Daarom volg daar verhale oor wonders wat Jesus gedoen het. Maar weer is daar ‘n storie agter die storie… elke verhaal is ‘n verhaal van geloof, onwrikbare en onvoorwaardelike geloof. Dit is die sleutel en toegangskaartjie tot die feesmaal… aanvaar Jesus en sy boodskap in geloof.

 

 

Die prediking van Jesus word in feitlik al die evangelies opgevolg en versterk deur wonders. As Jesus sê Hy is die Seun van God, moet Hy tog optree as die Seun van God. Hoe anders kan ‘n mens dit sien, behalwe deurdat Jesus dinge doen wat ‘n gewone mens nie kan doen nie. Deur wonders te doen illustreer Hy sy verbondenheid met die Almagtige God en sy Gees wat alles kan doen. So ondersteun die wonderdade dus die woorde van Jesus. Jesus beweer groot dinge, maar dit is waar, want Hy wys Hy kan groot dinge doen ook… dinge wat net God kan doen. God is aan sy kant en daarom sal Hy nie jok nie. Mense kan maar glo. So hang prediking en wonders altyd by Jesus saam.

  


Die Koninkryk kom deur die woorde van Jesus wat geglo moet word. En ‘n mens kan maar glo, want kyk net wat doen Jesus alles. God werk in en deur Hom.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...