Die werk van die Heilige Gees (16:8-11))

image_pdfimage_print

Die werk van die Heilige Gees (16:8-11)) – Francois Malan

16:8 Die beeld van die werk van die Heilige Gees in vv8-11 is dié van ‘n verhoor van die wêreld voor God as regter. Die wêreld verhoor Jesus en verklaar Hom skuldig: van opstand teen die Romeinse keiser (Jn 19:12) en lastering teen God (Mk 14:63-64).  Maar in werklikheid is Jesus onskuldig en word die wêreld veroordeel vir hulle optrede. Die taak van die Heilige Gees is om, deur die volgelinge van Jesus, die waarheid oor Jesus aan die wêreld bloot te lê/teregwys (elengein, 1983-vertaling: skuldig bewys). Drie dinge word genoem  wat die Heilige Gees aan die wêreld kom blootlê in die lig van wat God in Jesus besig is om te doen, en wat die implikasies daarvan is vir die mens: (i) sonde – die ware aard van sonde as teen die wil van God (ii) geregtigheid (dikaiosune) – hoe die verhouding met God reggemaak word (iii) oordeel – van God oor die mens se optrede.

16:9  Die wêreld het Jesus veroordeel oor godslastering, dat Hy Hom as God voordoen (10:33,36). Die Heilige Gees kom aan die wêreld openbaar dat die wese van sonde ongeloof is in Jesus as Seun van God, dat Hy waarlik God is.

Die wêreld se ongeloof is hulle volgehoue verwerping van Jesus, van sy liefdesoffer vir hulle sonde en van sy openbaring van God se woord en wil – so het die Ou Testament van Hom getuig (Jn 5:45-47) en so het die duidelik geblyk uit Jesus se werke (10:36-38). Sonde is om jou af te sluit van die openbaring van God, wat alle wêreldse sekerhede onseker maak. Dit bied ‘n ander sekerheid, nl. om op God alleen te vertrou  vir jou lewe. Die Heilige Gees kom die mens daarvan bewus maak. So reik God uit na die mens, om hom te oortuig van sy sonde van ongeloof, dat hy naamlik sy rug op God gedraai het. Dit was ook die sonde van ou Israel. Daarom het die profete telkens geroep: Israeliete, bekeer julle tot Hom van wie julle so ver verwyder geraak het (Jes.31:6; Jer.3:7,10,12,14;  4:1; 5:3; Hosea 14:2-4; Joel 2:12-13). Die Heilige Gees kom doen wat Klaagliedere 5:21 uitroep: Bekeer U ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees.     

 

16:10   Die Heilige Gees kom die geregtigheid van God aan die mense blootlê en hulle daarvan oortuig.  Jesus se weggaan na die Vader toe bewys dat die reg aan sy kant is en dat Hy die geregtigheid van God vir ons berei het.  Terwyl die mense Jesus se verhoging aan die kruis gesien het as die bewys van Jesus se ongeregtigheid (godslastering), was dit juis die weg waarop die Vader Hom verhoog het tot aan sy regterhand, en die verhouding van die mens tot God reg gemaak het. So lyk die geregtigheid van God se liefde vir sy Seun en vir die wêreld. Dat die dissipels Hom nie meer sal sien nie, bevestig ook die finaliteit van Jesus se vertrek na die Vader. Die wêreld dink dit is die einde van Jesus. Die dissipels leer dit is Jesus se terug-ontvangs by die Vader in heerlikheid. Die wêreld is bly hulle is van Jesus ontslae (16:20), sy volgelinge is bly oor die vergifnis van hulle sonde. Van dié geregtigheid van God kom die Heilige Gees mense oortuig. 

 

16:11 Die kruisiging van Jesus word in verse 8-11 beskryf as ‘n hofsitting waarin die mense Jesus veroordeel en straf. Maar aan die kruis straf God die sonde van die wêreld, gee aan Jesus die seggenskap oor hemel en aarde, en veroordeel die owerste van hierdie wêreld, die Satan  (vgl. Jn 12 31-32: nou kom die oordeel oor hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe (uit sy magsgebied uit). En as Ek van die aarde verhoog is – tot die hemel via die kruis – sal Ek almal na My toe trek). Die Heilige Gees kom die ware  oordeel van God oor Jesus, oor die sonde en oor die duiwel blootlê, en mense daarvan oortuig. God het ie heerskappy oor die wêreld oorgedra aan ons Here en sy Gesalfde, en Hy sal as koning heers tot in alle ewigheid (Openb 11:15). Die Heilige Gees maak bekend dat Jesus se kruisiging God se oordeel oor die wêreld is, van dié mense wat hulle aan die owerste van die wêreld oorgegee het, en daarom die Seun van God verwerp het, en ‘n werktuig van die duiwel geword het om Jesus te vermoor (die duiwel was van die begin af ‘n moordenaar en vader van die leuen; 8:44). Die straf van God bly op die mense wat die Seun ongehoorsaam is, soos die duiwel klaar veroordeel is (Jn 3:36). Die Gees sal dit deur die gelowiges as sy getuies bekendmaak.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...