Doop ter wille van dooies

image_pdfimage_print

Doop ter wille van dooies – Kobus Kok

Andre vra:

1 Kor 15:29 Wat dan van al die mense wat hulle laat doop het, sodat die wat reeds dood is daarby kan baat. Vraag: die wat reeds dood is, kan mos nie daarby baat as ek my laat doop nie. Wat is die bedoeling van die vers.  

Antwoord

Prof Kobus Kok antwoord

Hierdie vers het in die geskiedenis baie geleerdes en mense op hol gehad. In die navorsing oor die geskiedenis van ondersoek oor die eeue heen sien ons dat daar tientalle maniere is waarop mense die oplossing vir die probleem probeer beskryf het. Een van die bekende professors wat op die gebied spesialiseer is Anthony Thisselton wat in sy kommentaar op 1 Korintiers al die opsies van interpretasie bespreek en uiteindelik berus by die volgende konklusie: Volgens hom kan die uitdrukking doop ter wille van die dooies verstaan word op ‘n eenvoudige wyse, naamlik dat daar in Korinte mense was wie se familielede doodgegaan het en dat die lewendes graag eendag met hulle dooie familielede verenig wou word as hulle ook eendag te sterwe kom. Hierdie mense het hulle laat doop ter wille van die dooies omdat hulle ook graag eendag by die wederkoms met hulle verenig wil word. Geleerdes kom dan tot die konklusie dat die doop ter wille van dooies nie verstaan moet word as een of ander voordeel wat dit sou inhou vir die dooies nie. Dit wys mens net hoe belangrik dit is om die konteks te verstaan waarin iets geskryf word.

 

Skrywer: Prof Kobus Kok

image_pdfimage_print

You may also like...