Esegiël 15

image_pdfimage_print

Esegiël 15 – Marius Nel

Alta vra:

Esegiel 15. Ek het vanoggend die woord van die Here gekry en verstaan nie wat dit beteken nie.

Antwoord:

Dr. Marius Nel antwoord

Lees Eseg 15:1-8

15:1-8 Hierdie allegorie* word ingelei deur die woordgebeureformule (vgl by 11:14-15) en bestaan uit twee subperikope (15:2-5 en 15:6-8) wat aanmekaar geskakel word deur die tema hout wat in albei voorkom.

15:2-5 Ons ken die gevoel wanneer ander iets misken wat ons na aan die hart lê. Esegiël kontrasteer wingerdhout met ander hout (vier keer). Die doel is om die nutteloosheid van die wingerdhout na vore te bring.

Vir die Israeliet is dit ‘n skokkende ervaring. Is hulle dan nie gewoond aan die wingerd as beeld van lewe, groei en die Here se genade nie? Dwarsdeur die Ou Testament is die wingerdstok ‘n toonbeeld van verlossing en oorvloedige vreugde (vgl Jes 5:1-7 en Ps 80:9). Tog maak Jesaja 5:1-7 en Jeremia 2:21 melding van die teleurstelling van die Goddelike wynmaker as die wingerdoes slegte druiwe oplewer.

Esegiël gaan verder as enige iemand voor hom deur nie eers melding te maak van die vrugte van die druiwestok nie, maar dadelik te gaan na die destruktiewe funksie van die wingerdhout. Dit kan net vir brandhout gebruik word.

15:5 Jerusalem is reeds geskroei in 597 vC toe koning Jojakin (regeerder van 598 vC tot 597 vC) met die room van die bevolking na Babel weggevoer is.

15:6-8 Dit wat vir ‘n mens kosbaar is, kan deur ander wat nie dieselfde betekenis daaraan heg nie, verwoes word. Die wingerdhout is na net een plek op pad, vuur toe. Die allegorie* beteken dat God die geskroeide wingerdhout nou heeltemal in die vuur vernietig en dat sy oordeel erken word volgens die erkenningsformule (vgl by 2:3-10). Die eerste tekens van genade vir die wingerdstok sal ons by Esegiël 17 teenkom.

Nebukadnesar (koning van Babel) stel toe in Jojakin se plek ‘n koning oor Juda aan. Die naam van hierdie koning was Matanja, maar Nebukadnesar verander sy naam na Sedekia (2 Kon 24:17). Sedekia was vir 11 jaar (597 vC – 586 vC) koning van Juda. Hy was sterk nasionaal en anti-Babelgesind. In 588 vC organiseer hy ‘n opstand met buitelandse hulp. Sedekia se opstand was tot mislukking gedoem omdat die Babiloniërs se oormag te groot was. Sedekia probeer ontvlug, maar word gevang en blind gemaak, en toe as gevangene na Babel gebring (2 Kon 25:4-7; Jer 52:7-11).

[* Allegorie =  Sinnebeeldige voorstelling van ‘n abstrakte begrip, meestal met lewende wesens wat die abstrakte begrippe voorstel. Allos = anders en agoria = sprekende in Grieks. Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal.]

 

Skrywer: Dr Marius Nel

 

image_pdfimage_print

You may also like...