Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Opvoeding(2) – Hennie Stander

image_pdfimage_print

Egiptiese opvoeding

Omdat hy deur Farao se dogter grootgemaak is, is “Moses opgelei in al die wysheid van die Egipte­naars (Handelinge 7:22). Volgens die Joodse oor­lewering het dit ingesluit wiskunde, meetkunde, digkuns, musiek, sterrekunde, en nog baie ander vakke. Die skole in Egipte is in noue samehang met die tempels bedryf en is dikwels deur priesters beheer. Die medisyne en godsdiens was belangrike vakke indien die kind ‘n priester wou word.

Moses is waarskynlik ook deur die leermeester van die koninklike hof opgelei en dus sou hy ook geleer het om Egiptiese hiërogliewe te kon skryf. In Egipte is die hiërogliewe skrif in klip uitgekap. Dit het soos prentjies gelyk. Die hiërogliewe skrif het slegs uit konsonante bestaan, maar later is ‘n kur­siewe vorm daarvan ontwikkel en is dit ook op papirus met pen en ink geskryf.

Toe Moses beveel is om die wet aan die mense te leer, is dit gedoen deur herhaling en voorbeeld (Deuteronomium 11:19), deur openbare voorlees (Deuteronomium 31:10-13), en deur liedere te sing (Deuteronomium 31:19). Dit is nogal inter­essant om daarop te let dat God Moses geroep het om as leier op te tree eers nadat hy ‘n goeie opvoedkundige agtergrond geniet het. Dit was inderdaad ook die geval met Paulus toe hy eeue later geroep is om die Kerk te lei.


Hierdie kleitablet is tipies van die waarop in die antieke tye geskryf is. Hierdie tablet bevat ‘n deel van die Babiloniese Kronieke en dit hands! oor die val van Nineve.

Skrywer:  Prof Hennie Stander

 

image_pdfimage_print