Geloofsvrae: Die sending

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Die sending Adrio König

Die sending

Die sending word dikwels as dié teken van die tye gesien, en wel in die sin dat die Here nog nie weer kan kom nie omdat alle volke nog nie die evangelie gehoor het nie. Daar word veral verwys na Jesus se woorde: `En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom’ (Mat 24:14). Met die eerste oogopslag lyk dit asof ons benadering tot die tekens van die tye hiermee ernstig bevraagteken word.

Dit is egter nie die geval nie. Die teendeel is waar. Daar is ‘n paar uitsprake wat besonder insiggewend is. Alreeds so vroeg as die Kolossensebrief lees ons van die evangelie wat in die hele wêreld vrug voortbring en versprei (1:5), `die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is’ (1:23), wat skaars iets anders kan beteken as ‘n vervulling van Jesus se profesie in Matteus. Dit word nog sterker gestel in ‘n later brief: `… sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidennasies dit kon hoor’ (2Tim 4:17).

Aan al die nasies …

Natuurlik roep dit vrae op. Dit is vandag tog duidelik dat al die heidennasies dit nog nie in daardie tyd gehoor het nie. Die grootste deel van die wêreld was in daardie tyd nog onbekend vir die vroeë Christene. Die meeste wat ‘n mens sal kan sê, is dat al die nasies waarvan Paulus geweet het, dit reeds in sy tyd gehoor het. En dieselfde moet ons van Jesus sê. Jesus het in sy uitsprake die wêreldbeeld van sy tyd gedeel. Wat Hy in Matteus onder `al die nasies’ bedoel het, is wat Paulus daarmee bedoel het in die briewe. Anders sou dit tot onhanteerbare misverstande gelei het as Jesus se uitsprake geheime kennis sou veronderstel en niemand van sy tydgenote dus regtig kon verstaan het wat Hy bedoel het nie.

Trouens die gedagte van al die nasies is tog juis ook die simboliek agter die gebeure op die Pinksterdag (Hand 2): die lys volke is ‘n aanduiding daarvan dat die hele wêreld simbolies teenwoordig was toe die Gees uitgestort is omdat God sy Gees gestuur het om die hele wêreld vir Hom te wen. Let op die beklemtoning van `al die nasies onder die son’ (Hand 2:5).

Wat Jesus en Paulus onder `die evangelie aan al die nasies’ verstaan het, is dus alreeds deur Paulus se sendingreise vervul, en daarom kon hy saam met die ander Christene met verwagting uitsien na Christus se koms wat toe al enige oomblik kon plaasvind.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...