Hoe hanteer ek lyding? (5)

image_pdfimage_print

I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old as the hills. All I have done is to try experiments in both on as vast a scale as I could. -Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

 

Hoe hanteer ek lyding? (5)

Lyding is sekerlik een van die ernstigste probleme waarmee ‘n Christen gekonfronteer word. Hoe kan ‘n liefdevolle God lyding toelaat. Ek gaan ‘n hele aantal blogs hieraan wy. In die proses gaan ek onder andere van Tullian Tchividjian (Billy Graham se kleinseun) se boek Glorious Ruin (2012) gebruik maak.

Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense (1 Korintiërs 1:25)

 Die beste argument teen ateïsme het niks met logika of die wette van fisika te doen nie. Ludwig Feuerbach, in die 19de eeu, het gesê dat God ‘n projeksie is van alles wat goed is en van alles waarvoor die menslike hart hoop. Mense neem dit waaraan hulle waarde heg, hulle drome, hulle wense en sit dit in die hemel en noem dit God. God word nou die somtotaal van wat ons hoop waar sal wees.

Ons kry mense wat glo dat God hulle persoonlike, politieke, nasionale en ideologiese simpatie moet  deel. Maar Maria het nie aan so ‘n projeksie geboorte geskenk nie. Sy gee geboorte aan ‘n Seun wat ‘n man geword het. Sy bestaan en impak word bevestig deur baie geskiedkundige rekords. Hierdie argument verloor sy krag die oomblik as God nie is wat ons wil hê Hy moet wees nie. Die gekruisigde Jesus lyk nie soos iets wat ons wil hê nie. Hy is die antitese van ons hoop en drome. Jesus sê self: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net een; maar as hy sterwe bring hy ‘n groot oes in (Johannes 12:24). Of die psalmis: U het my verbrysel; laat my weer jubel (51:10). Om dood te gaan om vrugte te dra; om verbrysel te word? Aaklig. Ons wil plesier en mag en vreugde hê – nie lyding nie.

Geen mens sou met hierdie idee van God na vore gekom het nie. Hierdie vreemde  aard van die evangelie is bewys van sy waarheid.

 

image_pdfimage_print

You may also like...