Hoe moet ons die Psalms lees en verstaan?

image_pdfimage_print

 

We need no other arguments to prove that God made the world but itself.” John Owen

 

Hoe moet ons die Psalms lees en verstaan?

Daar is ten minste drie maniere waarop ons die psalms kan lees:

  1. Dit kan gelees word as antieke literatuur – interessante gedigte geskryf toe die mens uit die bronstydperk beweeg het. Ons kan iets leer van die destydse beskawing, hul skrywers en die ontwikkeling van hul denke.
  2. Dit kan gelees word vanuit die Joodse perspektief. Dit is belangrik vir die Christen om te weet hoe die Jode die psalms verstaan, hoekom hulle so verstaan word en hoekom jy as Christen dit moontlik anders verstaan. Die Christen mag egter nie aan die Jood voorskryf hoe hy die psalms moet verstaan nie.
  3. Dit mag vanuit die Christelike perspektief gelees word – ‘n perspektief wat Christus vir ons geopenbaar het. Hy besef dat die Christen meer in die psalms mag ontdek as wat die oorspronklike skrywers bedoel het of as wat die nie-Christen mag doen. Die Christen lees die psalms met die wete dat Christus en vele Nuwe Testamentiese skrywers dit aanhaal. Jesus het Psalm 22 aan die kruis aangehaal. Het Hy nie daarmee aangetoon dat die besondere psalm relevant was vir daardie besondere situasie nie?

 

Dit wil voorkom of ons die psalms gelyktydig op verskillende maniere moet lees.

  1. Dit kom uit ‘n besondere geskiedkundige tydperk en word beïnvloed daardeur. Ons kan eintlik nie verstaan waarvan die psalmis praat nie, tensy ons ‘n beeld het van die ou Jerusalem, die stadsmure, die kroningsplegtigheid, die skare wat druk om by die tempel uit te kom om te aanbid, die wrede koning Nebukadneser, die Israeliete in ballingskap in Babilon wat verlang om terug te keer, ens.
  2. Hierdie gedigte is geskryf deur mense wat reeds die wonderlike goedheid van God ontdek het. God het immers met hul ‘n gelofte aangegaan gebou op liefde en getrouheid. Die psalms is geskryf deur die mense van God.
  3. Die psalms, as deel van God se Woord, is nie dooie drukwerk nie. Die psalms lewe deur die Gees van God wat ons na waarheid lei. Die skrywers van die NT glo Jesus is die Woord van God – nie net vandag nie, maar vir alle tye, verlede, hede en toekoms. Die psalmis het reeds geweet dat God hul gered het, net soos ons dit weet deur die Kruis. Hul het nie geweet hoe God hul gered het nie, behalwe dat Hy aan hul ‘n teken/sakrament gegee het by die deurtog deur die Rooi See. In hierdie opsig verstaan ons meer as wat hul verstaan het. Die Christen is geregtig om in hierdie ou gedigte meer omtrent die liefde en genade van God te vind as selfs die oorspronklike digters.

 

Om die psalms te lees is ‘n heilryke en opwindende ondervinding. Ons sien dikwels dat die psalmdigters hul harte en gedagtes voor die Here uitstort. Hul sê vir Hom as hul dink Hy het hul in die steek gelaat of as hul ongeduldig raak. Ons verskil op twee maniere van die psalmdigter:

  • Ons sê nie altyd vir die Here wat ons dink en hoe ons voel nie; en
  • Ons besef daarom nie altyd met Wie ons praat nie.

 

image_pdfimage_print