Leef uit jou doop: 6.2 Georganiseerde doopvierings

image_pdfimage_print

Leef uit jou doop: 6.2 Georganiseerde doopvierings – Adrio König

6.2 Georganiseerde doopvierings

Gemeentebyeenkomste

Intussen weet ons dit werk nie goed as ons eenvoudig van ons godsdiens sogenaamd ’n “elke dag-godsdiens” maak sonder struktuur en beplanning nie. Dit werk nie goed as iemand sê: “Ek dien die Here elke dag oral, ek hoef nie spesiaal kerk toe te gaan nie.” Deur kerk toe te gaan, word jy (hopelik!) geïnspireer om die Here elke dag te dien. En ek dink ’n mens kan juis deur jou “elke dag-godsdiens” die behoefte versterk om ook by ander te kom wat dit ook doen, en so mekaar onderling te inspireer.

 

 

Daarom is daar ook spesiale geleenthede nodig, onder andere om ons doop beter te verstaan en intenser te beleef en te vier. Die erediens, en veral die doopdiens, is ’n wonderlike geleentheid om jou eie doop te herbeleef. Daarom is dit nodig dat predikante/priesters/pastore by doopdienste op die heilsbetekenis van die doop konsentreer. In kerke waar daar hoofsaaklik babas gedoop word, mag nie net op kinderopvoeding klem gelê word nie, maar moet die volle heilsbetekenis van die doop verkondig word (hoofstuk 2).

 

Die eintlike plek waar bekeerlinge in die vroeë kerk oor hulle doop en oor die evangelie in die algemeen onderrig is, is juis in gemeentebyeenkomste. Dis immers juis in die Briewe aan gemeentes waarin die doop verduidelik word. Hierdie Briewe is in die byeenkomste voorgelees. Dit moet net so voortgaan.

 

Daar kan ook spesiale byeenkomste in die gemeente gereël word. Tydens die Pinksterfees kan water oor die hele gemeente gesprinkel word terwyl hulle hulle geloof voor God en voor mekaar bely. Die Katolieke Kerk het so ’n gebruik.

 

Gesins- en groepsdoopvierings

Gesinne en groepe kan op verskillende maniere hulle doop vier. ’n Gesin kan ’n ouer of ’n kind se doop op die doopdatum vier. Deesdae gee gemeentes dikwels ’n kers by die doop. Om die kers in die aand in ’n donker kamer aan te steek, kan ’n wonderlike simboliese betekenis hê. Christus het immers gesê Hy is die lig van die wêreld (Joh 8:12). Daarom vier ons sy teenwoordigheid (én sy Vader en sy Gees se teenwoordigheid) in die doop en in ons lewe. Dit is ’n goeie geleentheid om oor die betekenis van die doop, en daarom van die evangelie te gesels, om oor ons lewe as gesin met mekaar te praat, en vir mekaar te bid. Sommige van ons jaag deur die lewe, en daarom is so ’n paar gereelde, beplande geleenthede per jaar van onskatbare waarde.

 

Kleingroepe (selgemeentes) is ook ideale geleenthede. Paulus se gemeentes was eintlik maar selgemeentes. Dáár is veel meer persoonlike gemeenskap en ondersteuning moontlik as in ’n groot gemeente. Dit is selfs goeie geleenthede om die doop te bedien aan buitestanders wat in die sel ingetrek is, en aan die kinders van sellede. Die een voordeel is dat almal teenwoordig direk by die dopeling betrokke is, anders as in ’n groot gemeente. Dit maak die er varing baie persoonliker en ryker aan inhoud. Vir ’n bekeerling is dit veel makliker om te getuig voor die mense wat hy/sy ken, en vir ouers om self aan die doop van hulle kind deel te neem deur byvoorbeeld ’n gebed na die doop.

Hierdie kleingroepe is eintlik die geloofsgemeenskap waarvan ’n nuweling deel word of waarin ’n verbondskind opgeneem word.

 

 

leefuitjoudoopMens wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike doop. Leef uit jou Doop (2011) deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn betrokke en uitdagende verduideliking bied van die doop.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en CUM vir hierdie vergunning.

 

Vir meer inligting oor CUM, besoek gerus hulle webblad by www.cumuitgewers.co.za

 

 

 

Skrywer: Prof Adrio König

 

image_pdfimage_print

You may also like...