NG Kerk en Pinkster Protestantse Kerk – Vraag

image_pdfimage_print

NG Kerk en Pinkster Protestantse Kerk – Francois Malan

‘n Leser vra:

My dogter is NG lidmaat. Haar man is PPK. Hulle verwag hulle eersteling. Kan hulle die baba in die NG kerk laat doop.

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Die baba kan in die NG Kerk gedoop word, maar wat sê die pa daarvan? Die PPK aanvaar nie die kinderdoop nie, maar verwag dat die dopeling eers sy/haar sonde moet bely en die Here Jesus Christus in die geloof moet ontvang voordat hy/sy gedoop kan word as ‘n belydenis van identifikasie met Christus. Die PPK se belydenis sê die volgende:

We believe that all who repent of their sin and receive the Lord Jesus Christ by faith are born again of the Holy Spirit and thereby become children of God.

With regards to submission to authority, we believe in the principle of being in authority because you are under authority.  As such, it is understood that membership shall be subject to submission to authority in matters pertaining to church governance, doctrine and personal behaviour. 

We believe that the one true church is the whole company of those who have been redeemed by Jesus Christ and regenerated by the Holy Spirit;  that the local church on earth should take its character from this concept of the Church spiritual and therefore, that the new birth and personal confession of Christ are essentials of church membership. 

We believe that the Lord Jesus Christ appointed two ordinances – Baptism in water and the Lord’s Supper to be observed as acts of obedience and as perpetual witnesses to the cardinal facts of the Christian faith,  that Baptism is the immersion of the believer in water as a confession of identification with Christ in burial and resurrection and that the Lord’s Supper is the partaking of the emblems symbolic of the Saviour’s broken body and shed blood, in remembrance of His sacrificial death, until he comes.

Die NG Kerk aanvaar ook die doop van groot mense, soos Jesus in Matteus 28:19-20 gesê het: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels (leerlinge en volgelinge): doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

As jy na die nasies toe gaan, doop jy die mense wat in die Here Jesus begin glo, maar dit sluit volgens Handelinge 16:14,15 vir Lidia en haar huisgesin in, en volgens Handelinge 16:31-33 die tronkbewaarder van Filippi en sy huisgesin. Petrus verduidelik dit ook op die Pinksterdag in Handelinge 2:38-39: die mense moes hulle bekeer en hulle laat doop in die Naam van Jesus Christus. Dan sal God hulle sondes vergewe, en hulle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.

Toe God vir Abraham uit die heidendom geroep het, en uit sy genade aan Hom verbind het, met sy verbond van liefde met Abraham en sy huisgesin, het God as teken van die verbond die besnydenis gegee. Elke seun onder hulle van agt dae oud moes besny word, selfs van die slawe in sy gesin, so sou sy verbondsteken aan hulle liggame wees as ‘n blywende verbond (Genesis 17:1-13). Toe Jesus uit die hemel kom mens word, het Hy ‘n nuwe verbond van genade met ons mense kom maak deur sy bloed wat vir baie mense vergiet is aan die kruis tot vergewing van sondes (Matteus 26:28; Markus 14:24; Lukas 22:20; 1 Korintiërs 11:29). Daarvan is die nagmaalsbeker die teken wat ons telkens aan sy dood herinner. Maar in plaas van die besnydenis net van die manlike geslag van agt dae oud, word ons, seuns en dogters, deur ons verbondenheid aan Jesus, ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat ons toe saam met Hom begrawe is. Deur ons verbondenheid aan Hom is ons ook saam met Hom opgewek tot ‘n nuwe lewe saam met Hom (vgl. Kolossense 2:9-12). In 1 Korintiërs 7:14 sê Paulus selfs dat die ongelowige man by God aanneemlik is deur die band met die gelowige vrou, en dat die ongelowige vrou by God aanneemlik is deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God.

Die kardinale vraag is of die ouers van die kind in die Here Jesus glo; dat Hy as die Seun van God aan die kruis vir ons sondes gesterf het, en dat ons saam met Hom opstaan tot ‘n nuwe lewe, waarin God die Heilige Gees in ons woon, om ons tot dié geloof te lei en ons daagliks in ons lewe te lei en te ondersteun, sodat ons as kinders van God kan lewe (lees Romeine 8:1-17); en of die ouers hulle voor God en die gemeente verbind om die baba wat die Here vir hulle gegee het, as sý kind wat aan Hom behoort, groot te maak. Dit beteken dat hulle dié kind sal voorgaan deur hulle lewe, as self kinders van God, om deur hulle voorbeeld en deur hulle daaglikse onderrig van die kind in die Bybel en gebed, die kind in te lei in die lewe van ‘n kind van God.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...