Meditasies en gebede uit Job se hart – deel 5 (slot)

image_pdfimage_print

Meditasies en gebede uit Job se hart – deel 5 (slot) – Retha Pretorius

Op die trant wat in die vorige meditasies weergegee is, het Job se gesprekke met sy vriende verder verloop. So het dán Job en dán sy vriende om die beurt mekaar beskuldig en hulself verdedig.

Hoe laat dit ons nie aan ons eie menslikheid dink, wat so maklik in wedersydse argumente verval, wat eintlik na niks lei nie!

Tog het hierdie diskoerse gelei na ‘n intensiewe selfondersoek by Job, en ‘n uiteindelike lewensveranderende gesprek met God.

Tussendeur het ‘n jonger vriend van Job en die ander drie vriende ook sy stuiwer in die armbeurs gewerp. Hy was baie kwaad vir Job en die ander drie vriende, omdat hulle nie die konflikte reg hanteer het nie, volgens sy mening.

Toe daag die Here vir Job uit, deur met hom uit ‘n stormwind te praat:

“Wie is dit wat my wysheid bevraagteken

Met woorde van onkunde?

Staal jouself!

Ek sal die vrae stel,

en dan antwoord jy My.” (Job 38:2,3)

God neem vir Job op ‘n tog deur Sy ganse skepping, om sy glorie en majesteit te beklemtoon. Dis die mees aangrypend poëtiese verse, wat ‘n mens tot diepe nadenke stem.

“Waar is die pad

na die oorsprong van lig?

Waar is die tuiste

van die oostewind?

Wie grawe ‘n kanaal

vir die stortreën ?

Wie maak ‘n pad vir die weerlig? (38:24,25)

“Is dit op jou bevel

dat die arend hoog vlieg

en sy vlerke sprei na die suide?” (39:29)

Job kan net in verwondering staan by die aanskoue van soveel majesteit, en antwoord die Here:

“Tot nou toe

het ek net met my ore

van U gehoor,

maar nou het ek U

met my eie oë gesien.”  (42:5)

 

Job moes vir sy vriende bid, nadat hulle ‘n brandoffer aan God moes bring vir hulle valse veroordeling van Job. God is barmhartig en genadig; selfs ons grootste oordeelsfoute word ons nie toegereken nie.

Job is verder op materiële gebied geseën met baie meer as wat hy voorheen gehad het, maar Job se grootste wins en seën was die feit dat hy so naby aan God gekom het, en waarlik God se hart leer ken het. “Hy het ná ‘n vol lewe op ‘n hoë ouderdom gesterf.”(42:17)

 

Hoeveel geloofslesse kan ons nie by Job leer nie ? Wat ‘n uitdaging aan gelowiges, om soos Job, nie die verkeerde geloofspad in tye van smart te volg nie, maar die oog en hart net op God te rig!

 

SKrywer: Retha Pretorius

 

image_pdfimage_print

You may also like...