Mense moet my sien

image_pdfimage_print

We are not necessarily doubting that God will do the best for us; we are wondering how painful the best will turn out to be – C. S. Lewis

Mense moet my sien

Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie (Matteus 6:1)

Jesus sê hier vir die mense hoe jy moet optree as jy die tora wil onderhou. In 6:1 – 18 kry ons drie voorbeelde oor wat dit in die praktyk beteken. Die voorbeelde wat Jesus gebruik is liefdegawes, gebed en vas.  Matteus 6:1 is die basiese riglyn wat in al hierdie geval geld.

 

 Ons kan 6:1 onderverdeel in ‘n paar elemente:

  • Die Vader is direk by jou betrokke en daarom moet jy ook direk by Hom betrokke wees.
  • Die Vader weet wat jy doen – Hy sien dit.
  • Die Vader, en nie die mense nie, is die Regter oor jou optrede.
  • Wat jy doen moet deur die Vader, nie deur mense nie, goedgekeur word..

 Opsommend: Dade van geregtigheid moet ons voor God en nie voor mense doen nie. Die probleem is dat ons so dikwels die goedkeuring van mense soek Jesus gaan nou deur drie voorbeelde vir ons wys dat dit verkeerd is

image_pdfimage_print