Ons roeping op aarde

image_pdfimage_print

 “Happiness is neither virtue nor pleasure, 
nor this thing nor that, 

but simply growth. 
We are happy when we are growing.” 
– W. B. Yeats

 

Ons roeping op aarde

Die koninkryk begin met Jesus se koms na die wêreld as mens; toe Jesus uit die graf opstaan, oorwin Hy die dood en die hel. Die werk om God se koninkryk finaal en volkome te vestig, was egter nie klaar nie. Totdat Jesus weer kom, het gelowiges nog werk om te doen.

Ons moet mense oproep om hulle te bekeer en die goeie tyding van sy verlossing te aanvaar. In hierdie tussenin tye het die kerk en gelowiges werk om te doen. Ons kan nie die wêreld heeltemal regmaak nie – dit is God se werk – maar ons doen waartoe ons deur Hom geroep word.

Miskien kan hierdie drie punte ons help om duidelikheid te kry oor ons roeping op aarde.

  • Ons roeping is om Jesus met ‘n gebroke wêreld te deel. Dit is meer as die doen van goeie werke. Natuurlik is dit noodsaaklik om goed aan ander te doen, maar is dit al? So dikwels in ons pogings om aan die behoeftes van ander te voldoen, skuif ons die evangelie wat hierdie werke inspireer op die agtergrond. Jesus stel dit duidelik: Maak die mense my dissipels (Matteus 28:19). Ook belowe Hy ons net voor sy hemelvaart dat ons krag sal ontvang om sy getuies te wees (Handelinge 1:8)
  • Ons roeping sluit in om die behoeftes om ons te verlig. Net soos mense verlore is sonder Jesus Christus, net so is hulle honger, dors, naak, siek en in die gevangenis (Matteus 25:42 – 43). En ons moet hulle versorg.
  • Ons roeping fokus op beide die plaaslike gemeenskap en die groter wêreld. Hierdie roeping begin dikwels klein – in plekke binne ons eie gemeenskap wat ons nie raaksien nie. Daarna kan ons saam met ander na geleenthede dwarsoor die wêreld kyk.

Gelowiges is agente vir transformasie. Ons kan nie net onbekommerd terugsit en die pyn in die wêreld dophou nie. Ons kan ook nie ontmoedig word deur probleme wat so oorweldigend lyk nie. Onthou altyd:

God se koninkryk is ontsaglik.

God se koninkryk kan nie gestop word nie.

Begin waar jy is

Gebruik wat jy het

Doen wat jy kan

Moenie bang wees nie.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...