DIE KERK (3)

image_pdfimage_print

In seeking God, the most direct path and the fittest method is, not to attempt with presumptious curiosity to pry into his essence, which is rather to be adored than minutely discussed, but to contemplate him in his works – Calvyn

 

Die kerk (3)

In die vorige blog het ons na die kerk as huisgesin van God gekyk. Ons kyk nou na ons tweede beeld.

 

Beeld #2: Die liggaam van Christus

 

Ons kry hierdie beeld in verskeie van Paulus se briewe. Hierdie beeld dra kenmerke soos interafhanklikheid en aktiwiteit oor. Aktiwiteit is lewensnoodsaaklik vir die kerk. Die verskillende liggaamsdele pas bymekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde (Efesiërs 4:16). Elkeen het ‘n funksie en moet dit vervul. Gebeur dit nie, kan die kerk nie optimaal funksioneer nie.

 

In Efesiërs 4:4 – 13 beskryf Paulus die gawes wat God aan die liggaam gegee het. Hoekom gee Hy hierdie gawes: Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. As Christus se liggaam is ons sy versorgingsagente op aarde.

 

Hierdie beeld maak dit duidelik dat daar nie “mindere” lede van die liggaam is nie. Vir optimale funksionering moet alle lede betrokke wees. Kerke moet beklemtoon dat hulle een doel het – al verskil hulle van mekaar.

 

Dit bring ons nou by die derde beeld van die kerk in die Bybel: die kudde van God.

 

image_pdfimage_print

You may also like...