Psalm 37 (2)

image_pdfimage_print

Psalm 37 (2)

Tema: Twee lewenshoudings is moontlik: dié van die gelowiges en dié van die goddeloses, maar God beslis.

Psalm 37 is ‘n wysheidspsalm. Die psalmdigter kontrasteer twee lewenshoudings. Dit is ‘n alfabetiese psalm. Dit stem ooreen met die psalm se tema dat daar ‘n orde in die wêreld is.Die ou man in vers 25 kom ooreen met die leermeesters in Spreuke wat die jonger mense onderrig.. Die Psaalm kan goed by Spreuke inpas:

 • Die oproep met rredes (vers 1 – 2).
 • ‘n belofte oor gevolge (vers 3 – 4)
 • Die bestemming van die regversiges en gelowiges (vers21 – 22).
 • X is beter as Y (vers 16).
 •  Die  beroep op ondervinding (verse 25 en35 – 36).

Daar is geen ontwikkeling van denke in die psalm nie, maar ‘n reeks waarnemings wat illustreer dat die here na die gelowiges omsien terwyl die goddeloses sterf. Psam 37 hervat die tema van Psalm 1.

Die digter trek vyf vergelykings tussen die regverdige en die goddelose se botsende lewenshoudings. Sy doel met hierdie vergelykings is om die gelowige te oorreed om die regverdige se lewenshouding te kies en die goddelose se houding te verwerp. Die gelowige sien soms dat dit goed gaan met die goddelose terwyl hy swaarkry. Dit ontstel hom.

 

37:1 – 4: Eerste vergelyking.

Van Dawid.

Tysens die monargie was dit die koning se verantwoordelikheid om toe te sien dat Israel die samelewing was at hier beskryf word.

 

Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie,

2want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer.

Hiedie oprop om jou nie te ontstel nie word in verse 7 en 8 herhaal. Ontstel verwys dikwels na kwaad wees die voorwerp van hierdie kwaad wees is skelms en skurke hoekom moet hulle nie ontsteld wees nie. Hierdie skels en skurke leef nie lank nie. Die skelms is soos gras. ‘n Kenmerk van gras is dat dit gou verdroog en vergaan. Hierdie is vir die lesers ‘n bekende feit.

 

3Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort.

4Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

In plaas van behep te  wees met negatiewe gevoelens teenoor die skelms en skurke, moedig hulle mense aan om op die Here te vertrou. Die Here is die voorwerp van hulle vreugde Mense moenie te entoesiasties wees oor materiële voorsiening nie. Mense wat op die Here vertrou vind hulle vreugde in Hom. Mense moet nou hulle vreugde in die Here vind nie later as hulle sy seëninge ondervind het nie. Die geneesmiddel vir negatiewe gevoelens wat die gevolg van kyk na ander is, is om na die Here te kyk en laat toe dat toepaslike gevoelens ontwikkel. Hulle word uitgenooi om hulle diepste verlange na die Here te bring sodat dit vervul kan word.

 

Hierdie kort vergelyking begin met ‘n stukkie negatiewe raad: die gelowige moet hom nie kwel oor skelms en skurke se voorspoed nie. Letterlik staan hier dat die gelowige nie warm moet raak nie. Dit is nie die moeite werd nie, want  soos gras vergaan hulle – hulle verdwyn sommer. In plaas daarvan moet die gelowige liewer op die Here vertrou en doen wat goed is. Hy moet net rustig woon en werk. As hy sy vreugde in die Here vind, sal Hy aan die gelowige gee wat sy hart begeer. Teenoor die verganklikheid van die goddelose staan die gelowige se sekerheid en vertroue op die Here, wat aan die mens gee wat hy nodig het. Die raad is dat die gelowiges maar stilweg moet voortgaan met hulle lewens. Israel se geloof gaan oor:

 • Vertrou op die Here;
 • Doen goed;
 • Geniet die Here; en dan sal God gee wat jy die meeste begeer
 • Fokus op die Here en jousself en nie op hulle nie.

Dit gaan oor ‘n hiuding van openheid en vrygewigheid teenoor een van misleiding en vyandigheid. As jy die Here vertrou en goed doen ssl jy in die land woon. Ajay kan net eet as jy ‘n land het en die familie wat sy deel van die land besit.

 

Vind jou vreugde in die Here is belangrik:

 • Die Here is jou bron van vreugde. Ons moenie te entoesiasties oor materiëlee voorspoed wees nie. Die psalmis sê dat mense wat op die Here vertrou waarlik vreugde sal ondervind as gevolg van sy voorsiening Mense moet nou hulle vreugde in die Here vind en nie later as hulle eers sy seëninge ondervind het nie.
 • Die geneesmiddel vir negatiewe gevoelens wat die gevolg is van na ander mense kyk kan oorwin word deur na die Here te kyk.
 •  Mense word uitgenooi om hulle diepste verlangens na die Here te bring sodat hulle vervul kan word.

 

image_pdfimage_print