Satan en Demone – Hermie van Zyl

image_pdfimage_print

Vraag

Magda vra

Ek het onlangs ‘n interessante You Tube-video raakgeloop en geluister oor bogenoemde onderwerp. Ek sluit die skakel na die video in (https://youtu.be/npk34pB5P4A). Het u dalk enige opinie oor die besprekings en inhoud?

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Ek het na die video gekyk en vind dit ’n insiggewende bespreking vanuit sekere Bybelgedeeltes oor hoe die Bose as beide bonatuurlike mag én in samewerking met menslike oormoed en sisteme, in opstand kom teen God se goeie skepping en probeer om dit voortdurend omver te werp en weer af te trek na die oertoestand van chaos en duisternis (Gen 1:2). Die Bybelgedeeltes word op ’n eksegeties aanvaarbare manier bespreek. Ek stem nie met alle detailuitleg saam nie, maar die oorhoofse teologiese sieninge is na my mening gesond en die moeite werd om te oordink.

Let wel, bogenoemde opinie van my is slegs gebaseer op die video ter sprake. Ek weet nie wat die twee gespreksgenote in die video oor ander onderwerpe te sê het nie. Daaroor kan ek my dus nie uitspreek nie.

Die video handel oor die volgende sake:

  • Die slang in die paradys
  • Die vlieënde draak van Jesaja 14:29
  • Lusifer as benaming vir die duiwel, en waar dit vandaan kom
  • Die Satan as teenstander van God en die skepping
  • Genesis 6:1-4: Die hemelwesens (letterlik: “seuns van God”) wat met die dogters van die mense getrou het, hoe dit verband hou met die ontstaan van “reuse”, en wat laasgenoemde behels
  • ’n Oorhoofse interpretasie van al bogenoemde gegewens. Die video probeer ’n gemeenskaplike patroon tussen genoemde gebeure vind omtrent die werking van die Bose. Dit kom daarop neer dat daar ’n interaksie tussen menslike en bonatuurlike boosheid is, nie net in die Bybel nie, maar ook in ons eie tyd. ’n Mens moet ’n oog ontwikkel vir hoe subtiel die Bose nog steeds te werk gaan in ons eie tyd. Ons moet dus nie sommer die Bybelse verhale oor die Bose as ongeloofwaardige mites afmaak nie, maar juis insig bekom oor wat hierdie verhale ons ten diepste wil bied.

Ons vraagsteller kan gerus ook kyk wat op die webblad van bybelkennis.co.za oor die satan en demone geskryf is. Daar is talle artikels hieroor. Daar is ook bydraes wat ek self hieroor gelewer het, met die volgende titels: “Bevrydingsbediening” en “Binding van Satan en demone”. Sleutel hierdie titels by die soekfasiliteit van die webblad in, asook die begrippe “satan” en “demone”, en bekom so al die gegewens.

Skrywer:  Prof Hermie van Zyl

image_pdfimage_print

You may also like...