Seëning oor vleis soorte – Coen Slabber

image_pdfimage_print

Marthie

die ou testamentierse se verbod van eet van sekere vleise word vervang in nuwe testament deur seen uit te spreek oor daardie voedsel, kan u vir ons daar die vers gee asb

Antwoord

In Handelinge 10 lees ons van Petrus wat teen twaalfuur die middag opgegaan het na die dakstoep van die huis om te bid. Daar raak hy in ‘n geestesvervoering. Die direkte vertaling van die Interliniêre Bybel noem dit ‘n ekstatiese gesig. The New King James Version sê he fell into a trance. Hy sien ‘n groot oop doek wat aan sy vier punte neergelaat word. In die doek was al die viervoetige en kruipende diere van die aarde as ook al die wilde voëls. Petrus hoor ‘n stem wat vir hom sê om te skal en te eet. Maar Petrus sê: “Nooit nie, Here! Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Toe praat die stem weer met hom: Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie (Handelinge 10:15)

In Matteus 15 praat Jesus met die Fariseërs en skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het oor die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. Een van hierdie gebruike was natuurlik die voedselwette wat bepaal het wat rein en wat onrein was – wat geëet kon word en wat vermy moes word. In Matteus 15:11 sê Jesus vir die menigte: Dit is nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie. Maar wat by die mond uitkom. Dit maak ‘n mens onrein. Jesus herhaal dit in verse 17 en 18.

 

Skrywer:  Dr Coen Slabber

 

image_pdfimage_print

You may also like...