Tagged: Bybel

image_pdfimage_print

Hoekom lees mense nie meer die Bybel nie?

You are saved because Christ  says yes to you – Michael Horton

 

Hoekom lees mense nie meer die Bybel nie?

Mense lees minder die Bybel. Biblica gee veral drie redes hiervoor:

  • Mense lees net fragmente – op die vlak van verse en nie eers meer groter gedeeltes nie. Beslis nie hoofstukke nie.Mense sien dus nie meer  die groter prentjie nie. Biblica het nou die NIV sonder hoofstukke en verse gepubliseer – The Books of the Bible.

Hoekom hoor ons so min van die Bybel in ons kerke?

If you want to know what people mean by what they say, watch what they do – Andy Stanley

Hoekom hoor ons so min van die Bybel in ons kerke?

It is well and good for the preacher to base his sermon on the Bible, but he better get to something relevant pretty quickly, or we start mentally to check out.”  Mark Galli het hierdie opmerking gehoor. Dit is ‘n verbasende en tragiese verwysing na moderne kerkwees – ongeduld met die woord van God. Die kerk word toenemend ongeduldig met en weerstandig teen die lees en prediking van die Bybel. Ongelukkig is daar ‘n mate van waarheid in die opmerking.

Wat is my verhouding met die God wat met my in die Bybel praat?

The essence of apostasy is changing sides from that of the crucified to that of the crucifier. —John Stott

Wat is my verhouding met die God wat met my in die Bybel praat?

Baie van ons ken die leer oor die Bybel: die Bybel se gesag, inspirasie,onfeilbaarheid, ens. Maar nou kom Jakobus met ‘n verdere vraag: Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? (2:14). Die regte siening van die Bybel beteken ek ken en ek glo, maar daar is nog ‘n verdere stap: ek moet betrokke raak by die God van die Bybel. Jesus het hieroor ‘n gelykenis vertel: die gelykenis van die twee seuns (Matteus 21:28 – 32). Om te weier en later tog te gaan werk in die wingerd is tog beter as om in te stem en nie te gaan werk nie.

Wat moet ek met die Bybel doen?

The storms of life no more indicate the absence of God than clouds indicate the absence of the sun. —John Blanchard

 

Wat moet ek met die Bybel doen?

Elkeen wat dan hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het … elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het (Matteus 7:24 – 27)

Die Bybel is die skepping van God en Hy staan langs ons as ons die Bybel lees. Ons mag nie vergeet dat die Bybel God se storie is nie. Daarom is dit anders as alle ander boeke.

image_pdfimage_print