Tagged: Bybel

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Vertalings van die Bybel

Die Groot Geloofswoordeboek: Vertalings van die Bybel

Vertaling(-s) van die Bybel Statevertaling King James-vertaling Textus Receptus Tekskritiek 1953-vertaling 1983-vertaling Parafrase

Ou Vertalings

Vertalings van die Bybel is byna so oud soos die Bybel self. Die feit dat daar van so vroeg af vertalings gemaak is, getuig ook van die feit dat die Bybel vir alle mense bedoel is. Dis nie ‘n groepsboek vir ‘n groepsgodsdiens nie.

Hoe lees ek die Bybel vandag?

Hoe lees ek die Bybel vandag? – Stephan Joubert

Het die Bybel vetoreg wanneer kerklike tradisie en moderne waardestelsels ter tafel is? Ja, die Bybel oorroep tradisie en kerkleer, tydsgees en menslike kontekste van buite af. Die Bybel is die geldige begin – en eindpunt binne enige konteks waar die lewende God as vernaamste Gespreksgenoot, Getuie en Normbron beskou word.

Boeke van die Bybel

Boeke van die Bybel

Die Bybel is eintlik ʼn biblioteek boeke. Die boeke is oor ʼn lang periode van ongeveer 2000 jaar geskryf en verskil dus baie, nie alleen wat die verskillende situasies betref waarin die boeke ontstaan het nie, maar ook wat inhoud betref.

image_pdfimage_print