Tagged: Christus

image_pdfimage_print

Wat beteken Christus?

Man is at his greatest and highest when upon his knees he comes face to face with God. ― Martyn Lloyd-Jones

 

Wat beteken Christus?

As mense na Jesus verwys as Jesus Christus dink baie mense dat Christus sy laaste naam (van) is. Die woord Christus is ‘n titel. Dit is afgelei van die Griekse woord Christos wat Messias beteken. Die woord Messias kom van die Hebreeuse  mashiach wat  die gesalfde beteken. Jesus Christus beteken dus Jesus die Messias of Jesus die gesalfde.

 

In die Ou Testament  lees ons dat toe God vir Dawid as koning gekies het, stuur hy vir Samuel om  vir Dawid te gaan salf – Dawid word dus God se gesalfde koning. Dawid is die prototipe van die koning wat eendag sou kom en sy koninkryk sou herstel. Jesus is dus die Seun van Dawid – ‘n nakomeling van Dawid.

Jesaja en die Nuwe Testament

Jesaja en die Nuwe Testament – Francois Malan

Magda vra:

Oral in Jesaja word verwys na ‘n nuwe bedeling vir Israel en dat hul swaarkry verby is. Daar is ook dele wat in die Evangelies aangehaal word. Baie dele klink asof dit direk na Christus verwys. Die Bybel in Praktyk meen egter hierdie dele verwys slegs na ‘n beter lewe vir die bannelinge se terugkeer. Tog het die Israeliete aanhou swaarkry, selfs in die dele wat nie in die Bybel voorkom nie. Hoe moet mens Jesaja dan verstaan…ek was onder die indruk dit is heenwyses na Christus en Sy redding vir alle mense?

Die Seun van God

Die Seun van God – Kobus Kok

Theodor vra: 

Kan veralgemenings gemaak word oor die evangelies en Paulus se gebruik van “Seun van God”? Is dit ook ‘n koninklike titel ter bevestiging van Christus se volmaakte koningskap (1Tim6:15)? Aanloop: In Egipte en Mesopotamie is “seun van god(e)” ook gebruik. In die Romeinse tydperk is soms na die keiser verwys as “seun van god” Vir die Israeliete was dit ‘n titel wat aangedui het dat God self die koningskap bevestig – 2Sam7:14; 1Kron17:13; Ps89:26-29. (sien ook:koning as gesalfde/messias:1Sam2:10; 2Sam23:1; Ps2:2//koning as priester:Gen14:18; Ps110:4; 2Sam6:14-18; 1Kon8:55//koning as regter:Ps72:1-4; Ps45:7; 1Sam8:5(Engels) 2Sam15:2//koning as middelaar: 2Sam24:17; 1Kron21:16-17; 1Kon8:22-23; 2Kron6:12-42)

 

 

image_pdfimage_print