Tagged: Evangelie

image_pdfimage_print

Wat is die evangelie? (8)

 “When you are troubled by your thoughts, drive them away in any way you can—if not with some argument, then at least by conversation about something you find delight in.” Martin Luther

Wat is die evangelie? (8)

Paulus vat die kern van die evangelie in 1 Korintiërs saam. Hierdie is bloot ‘n opsomming: Christus sterf vir ons sondes en word uit die dood opgewek. Hierdie gebeur volgens die Skrifte en word deur ooggetuies gestaaf. Vers 3 – 7 se struktuur herinner aan ‘n belydenis – dit is wat Paulus van die vroeë Christelike gemeente in Jerusalem  ontvang het en wat hy nou weer aan die gemeente in Korinte oorgedra het.(vers 3).

Wat is die evangelie? (7)

We are called not to adjust ourselves to each other, but to adjust ourselves to God. — AW Tozer

Wat is die evangelie? (7)

As die evangelies ware geskiedkundige gebeure beskryf en nie net die idees van vroeë dissipels nie, hoekom openbaar die opgestane Jesus Hom net aan gelowiges? Sou dit nie beter gewees het as Hy Hom ook aan ongelowiges geopenbaar het nie? Hierdie beswaar berus op ‘n verkeerde uitgangspunt.

Wat is die evangelie? (6)

The only thing of our very own which we contribute to our salvation is the sin which makes it necessary. —William Temple

Wat is die evangelie? (6)

Kom ons kyk nou na 1 Korintiërs 15:5 – 6. Let op die volgorde van gebeure. Die opgestane Jesus verskyn eerste aan Sefas. Later verskyn Hy aan die twaalf en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk.  Hierdie volgorde verskil van dié in die evangelies.  Verskeie vroue ontdek die leë graf en ‘n engel vertel vir hulle dat Jesus opgestaan het. Hulle vertel vir Petrus en hy en Johannes hardloop na die graf toe. Daar vind hulle dat die graf leeg is – net soos die vroue dit beskryf het. Maria Magdalena sien dan die opgestane Jesus – aanvanklik het sy gedink Hy is die tuinier.

Wat is die evangelie? (5)

“The highest good, than which there is no higher, is God, and consequently He is unchangeable good, hence truly eternal and truly immortal. All other good things are only from Him.” – Augustinus

Wat is die evangelie? (5)

Tot dusver het ons uit 1 Korintiërs 15 gesien dat die evangelie waaraan Paulus die gelowiges herinner gefokus is op Christus en die kruis en gebou is op die fondament van die Ou Testament. Maar in verse 5 en 6 lees ons: Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as vyf honderd  broers tegelyk.

image_pdfimage_print