Tagged: Evangelie

image_pdfimage_print

DIE EVANGELIE: DIE BELANGRIKSTE

As the brook hides the footprints which are imprinted on its soft ooze, so are God’s footprints hidden. We cannot detect his great and wonderful secrets. He marches through the ages with steps we cannot track. –F. B. Meyer

 

Die evangelie: die belangrikste

Believe me … the Church of God will never be preserved without catechesis (Calvyn)

In J. I. Packer en Gary A. Parrett se boek Grounded in the Gospel sê hulle dat kategese ‘n integrale deel van die Christelike groeiproses is. Omdat kategese in baie gemeentes nie meer belangrik is nie, kry ons ‘n geleidelike toename in Bybelse ongeletterdheid.

Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn … (1 Korintiërs 15:3 – 4)

Hoe reageer ek teenoor die evangelie?

We have much more to receive, but God has no more to give than he has given in Jesus Christ. –John Stott

Hoe reageer ek teenoor die evangelie?

Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God (1 Korintiërs 1:18).

Daar word van Christene verwag om die evangelieboodskap in die wêreld uit te dra. Hoe die boodskap ontvang gaan word, weet ons nie. Mense gaan op verskillende maniere reageer.

Die evangelie het twee vyande

The Christian story provides us with such a set of lenses, not something for us to look at, but for us to look through (Lesslie Newbigin).

 

Die evangelie het twee vyande

Die evangelie is basies ‘n verslag van Christus se werk ten behoewe van ons. Dit is nuus, want dit gaan oor ‘n verlossing wat reeds vir ons bewerkstellig is. Dit is nuus wat ‘n lewe van liefde tot gevolg het, maar hierdie lewe van liefde is nie die evangelie self nie.

Die evangelie is nie alles nie.

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do. – Eleanor Roosevelt 

Die evangelie is nie alles nie.

Wat bedoel ons as ons van die evangelie praat? Nie alles wat in die Bybel staan, is evangelie nie. Die evangelie is ‘n boodskap van hoe ons van ‘n ramp gered is. Evangelie se agtergrond is ‘n nuusberig oor ‘n lewensveranderende gebeurtenis wat reeds plaasgevind het.

image_pdfimage_print