Tagged: Kerk

image_pdfimage_print

Vier mites aangaande die kerk

You must keep all earthy treasures out of your heart, and let Christ be your treasure, and let Him have your heart. —C.H. Spurgeon

Vier mites aangaande die kerk

Michael Svigel bespreek vier algemene en gevaarlike mites. Baie Christene skep ‘n kerk volgens hulle eie verbeelding – hulle eie voorkeure. Nou versprei hulle vier mites om hierdie mensgemaakte kerk aan die gang te hou. Om die waarheid te sê hierdie mites word so algemeen aanvaar dat gelowiges hulle sonder meer aanvaar as die waarheid.

Kan die kerk die wêreld verander?

To progress is always to begin again (Martin Luther)

 

Kan die kerk die wêreld verander?

Die kerk wêreldwyd het amper twee biljoen vrywilligers wat net wag om gemobiliseer te word. Die kerk het die mannekrag – hulle moet net tot aksie oorgaan. Die kerk se opdrag is immers om die goeie nuus aan die wêreld te bring. Rick Warren sê ons moet die latente energie in gelowiges wat niks vir die koninkryk van God doen nie, loslaat.

Die kerk – Wat is dit?

If all the ignorant need are paintings and images, why didn’t Jesus send out artists with brushes instead of preachers with words? – Huldrych Zwingli

 

Die kerkWat is dit?

Wat is die kerk?  Die kerk is die gemeenskap van alle ware gelowiges van alle tye (Wayne Grudem). Die woord kerk (Grieks = ekklesia) word in die Nuwe Testament gebruik om te verwys na diegene wat deur geloof in die werk van Jesus Christus in een liggaam, ‘n ewige gemeenskap, verenig is. Dit word nie deur tyd en ruimte beperk nie en sal eendag ‘n volmaakte gemeenskap met God deel – vir ewig.

Leuens oor die kerk

 “Because Christian’s never leave off sinning, they can never leave the Gospel” – Spurgeon.

 

Leuens oor die kerk

 “One hundred religious persons knit into a unity by careful organization do not constitute a church any more than eleven dead men make a football team. The first requisite is life, always.” – A. W. Tozer

image_pdfimage_print