Tagged: Liefde vir vyande

image_pdfimage_print

Jy moet jou vyande liefhê

Am I not destroying my enemies when I make friends of them? -Abraham Lincoln, 16de President van die VSA  (1809-1865)

Jy moet jou vyande liefhê

In Matteus 5 kry ons ‘n hele aantal teenstellings. Hulle volg ‘n geykte patroon: Julle het gehoor dat daar gesê is … maar Ek sê vir julle. In Matteus 5:43 – 48 kry ons nog so ‘n teenstelling.

 Kom ons begin voor. Jesus se etiek vloei uit die wet en profete. Hy het nie gekom om die wet en profete ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry (5:17 – 18). Wat Jesus wel doen is om die wet en profete te verdiep. Maar die middelpunt van sy etiek bly steeds die liefde.

 In 5:43 – 48 kry ons die laaste van Jesus se teenstellings in hierdie hoofstuk. Jesus haal hier ‘n spesifieke Ou Testamentiese teks aan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself (Levitikus 19:18). Maar dan voeg Hy iets by: en jou vyand moet jy haat. Hierdie kom nie uit die Ou Testament nie, maar is ‘n afleiding wat baie mense gemaak het: as jy jou naaste liefhet, beteken dit dat jy jou vyande moet haat.

image_pdfimage_print