Tagged: Paulus

image_pdfimage_print

Die Seun van God

Die Seun van God – Kobus Kok

Theodor vra: 

Kan veralgemenings gemaak word oor die evangelies en Paulus se gebruik van “Seun van God”? Is dit ook ‘n koninklike titel ter bevestiging van Christus se volmaakte koningskap (1Tim6:15)? Aanloop: In Egipte en Mesopotamie is “seun van god(e)” ook gebruik. In die Romeinse tydperk is soms na die keiser verwys as “seun van god” Vir die Israeliete was dit ‘n titel wat aangedui het dat God self die koningskap bevestig – 2Sam7:14; 1Kron17:13; Ps89:26-29. (sien ook:koning as gesalfde/messias:1Sam2:10; 2Sam23:1; Ps2:2//koning as priester:Gen14:18; Ps110:4; 2Sam6:14-18; 1Kon8:55//koning as regter:Ps72:1-4; Ps45:7; 1Sam8:5(Engels) 2Sam15:2//koning as middelaar: 2Sam24:17; 1Kron21:16-17; 1Kon8:22-23; 2Kron6:12-42)

 

 

Kennis

Kennis – Francois Malan

Gene vra: 

Wat bedoel Paulus met “kennis” soos in 1 Timoteus 6 vers 20. Het die kennis te doen met die valse leringe van die valse profete? Verklaar dan ook vers 21. Aan wat sal ons vandag daardie “kennis” kan toeskryf.

Efesiërs (4)

Efesiërs (4) – Francois Malan

2.6 Geestelike oorlog teen die magte van die bose (6:10-20)

Hierdie gedeelte som die temas van die brief op in ‘n vergelyking met die wapenrusting van die Here en sy Gesalfde, wat optrek om sy volk uit die ballingskap in Babilonië te verlos, soos beskrywe in Jesaja 11:4-5; 59:17 en ook 49:2; 52:7 en met die Romeinse soldaat se toerusting in gedagte.

image_pdfimage_print