Vergoeding van evangeliedienaars – Francois Malan

image_pdfimage_print

‘n Leser wil weet:

Ek wil weet mag iemand evangelie verkondig en vergoeding ontvang?

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord

In 1 Koriniërs 9 gee Paulus ‘n reeks argumente waarom ‘n verkondiger van die evangelie vergoeding moet ontvang:

9:4 het ons dan nie die reg om te eet of te drink nie? (1983-vertaling: die reg op lewensonderhoud)

9:7 wie dien ooit as soldaat op eie koste, plant ‘n wingerd en eet nie van die vrugte nie,  pas ‘n kudde op en drink nie van die melk van die kudde nie?

9:9-10 Hy verwys na die wet van Moses (die eerste 5 boeke van die Ou Testament):  Jy mag ‘n os wat graan trap nie muilband nie (Deutr. 25:4); dit is ter wille van evangelieverkondigers gesê…Wie ploeg moet met verwagting ploeg, en wie oes, om daarin te deel

9:13 Weet julle nie dat hulle wat in die tempel werk, uit die tempel eet en hulle wat die altaar bedien, ‘n deel van die offerande kry nie?

9:14 So het die Here ook bepaal dat hulle wat die evangelie verkondig, uit die evangelie moet leef.

9:15 Maar ek (Paulus) het nie een van hierdie regte gebruik gemaak nie…

9:18 My beloning is dat ek deur my verkondiging die evangelie gratis aanbied, sonder  om van die regte wat met die verkondiging saamgaan, ten volle gebruik te maak.

In Galasiërs 6:6 het Paulus reeds voor 1 Korintiërs geskryf: Wie onderrig ontvang, moet die een wat hom onderrig, laat deel in al die goeie dinge wat hy besit.

Aan die einde van sy gevangenskap in Rome skryf hy aan die Filippense 4:15: Aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek van Masedonië vertrek het, het geen gemeente bygedra tot my rekening van inkomste en uitgawes nie, behalwe julle alleen.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...